نماينده مردم بابل درمجلس شوراي اسلامي گفت : مشكل آب شرب شهرهاي گروه الف مازندران شامل بابل ، اميركلا ، بابلسر و فريدونكنار  تنها از طريق سد البرز مرتفع مي شود.

حجه الاسلام والسلمين ناصري درديدار با همكاران امور آب وفاضلاب منطقه بابل افزود : بايد به مساله فاضلاب شهر بابل توجه بيشتري شود چرا كه با جمع آوري بهداشتي فاضلاب ، سلامت جامعه تضمين مي شود .

وي بر ايجاد فرهنگ توليد ،توليد مداري و خودكفايي درسال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي ومديريت جهادي تاكيد نمود و خاطر نشان ساخت درزمينه ايجاد فرهنگ مصرف بايد عزم ملي داشته باشيم و همه افراد جامعه بايد درجهت مصرف بهينه و جلوگيري از اسراف تلاش كنند .

حجه الاسلام ناصري در پايان برتكريم ارباب رجوع و رسيدگي به امورمشتركين تاكيد نمود .

درادامه مدير امور آب وفاضلاب منطقه بابل افزايش ظرفيت تامين آب را ازمشكلات اساسي خواند وگفت : با بهره گيري از تصفيه خانه اضطراري و آب سد البرز به ميزان 250 الي 300 ليتر در ثانيه وافزايش ظرفيت استحصال چاهها با استفاده ازمهندسي مجدد با دبي 150 ليتر درثانيه مي توان بخشي ازمشكلات آب شرب شهرهاي گروه الف را حل نمود .

مهندس حميد رضا خدابخش پور برنامه هاي بخش فاضلاب را افزايش ظرفيت تلمبه خانه مركزي ميدان حمزه كلا ، اتصال نقاط انفصال شبكه جهت افزايش جاري سازي و نصب انشعابات جديد درمحدوده شبكه اجرا شده وبهره گيري از سرمايه گذاري انجام شده در بخش فاضلاب عنوان نمود .

وي با بيان اينكه آب آشاميدني شهرستان بابل با 38 حلقه چاه با دبي 1409 ليتر درثانيه ، يك واحد تصفيه خانه اضطراري با دبي 120 ليتر درثانيه و 14 باب مخزن به حجم 62 هزار متر مكعب تامين مي شود ، ياد آور شد : اين اموربا110 كيلومتر خط انتقال و 856 كيلومتر شبكه توزيع مسوليت آبرساني به 70 هزار مشترك را بر عهده دارد .

خدابخش پور اضافه نمود : آب وفاضلاب بابل بااجراي6 كيلومتر خط انتقال فاضلاب و 182 كيلومتر شبكه جمع آوري به همراه 2 واحد تلمبه خانه و يك واحد تصفيه خانه ، مسوليت جمع آوري ، انتقال و تصفيه فاضلاب 9 هزار مشترك با تعداد 20 هزار واحد را برعهده دارد.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما