استاندار مازندران در جلسه شوراي صيانت از حقوق بيت المال است با بيان اين كه همگان در برابر حقوق بيت المال شرعا مسوولند، تاكيد كرد: در هيچ شرايطي نبايد با متخلفين و متجاوزين به حقوق بيت المال مسامحه صورت گيرد.

ربيع فلاح جلودار در جلسه شوراي صيانت از حقوق بيت المال استان با اشاره به اين كه جلسات و وظايف اين شورا در شمار مهم ترين جلسات و وظايف مديريتي است، ياد آور شد: بايد برنامه ريزي لازم براي تحقق مصوبات جلسه به طور جدي در دستور كار قرار گيرد.

فلاح با بيان اين كه صيانت از حقوق بيت المال بايد در راس برنامه هاي مديران قرار گيرد، خاطر نشان كرد: مقابله با تغيير كاربري اراضي و حفظ محيط زيست از دستور جلسات محوري اين شوراست و لازم است در كميته هاي تخصصي زير مجموعه شورا اين مصوبات به جد دنبال شود و راهبرد هاي تخصصي و عملي ارايه شود.

وي با بيان اين كه همگان در برابر حقوق بيت المال شرعا مسوولند، تاكيد كرد: در هيچ شرايطي نبايد با متخلفين و متجاوزين به حقوق بيت المال مسامحه صورت گيرد.

استاندار بر شناسايي آسيب ها و چالش هاي تغيير كاربري اراضي تاكيد كرد و عنوان داشت: هر يك از دستگاه هاي اجرايي با تعيين زمانبندي، بايد نسبت به اجراي مصوبات بخش هاي متبوع با بهره گيري از ظرفيت ديگر دستگاه ها، در مدت تعيين شده اقدام نمايند.

فلاح اعلام كرد: از سال 1385 تا پايان سال 92، از تعداد5 هزار و 582 پرونده مربوط به تصرف اراضي ملي و جنگلي در ساري و نوشهر ، از بالغ بر 0056/1445 هكتار از اراضي به ارزش ريالي بيش از 805 ميليارد تومان خلع يد صورت گرفته است.

استاندار مازندران، گفت: بنده در تمامي لحظات شبانه روز به طور جدي پاي كار صيانت از حقوق بيت المال هستم و انتظار دارم در اين مورد همه اهتمام كافي داشته باشند.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما