مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه معلم به عنوان قلب تحول بنیادین است، گفت: آموزش و پرورش باید خانه امن معلمان باشد.

سید علی قاسمی عصر شنبه در تشریح برنامه های هفته معلم گفت: هفته معلم بنام شهید مطهری که یک تئوری پرداز بود مزین شده است و باید قدر و مقام معلم گرامی داشته شود.

قاسمی درادامه معلمان را اساس آموزش و پرورش ، دانست و تاکید کرد : اگر بالندگی، نشاط و فرهیختگی معلمان نباشد دستگاه تعلیم و تربیت از هیچ کارایی برخوردار نیست.

وی بابیان اینکه در هزاره سوم توسعه برمبنا نیروی انسانی است، افزود: درسندتحول بنیادین نظام آموزش و پرورش، ساعات 6 گانه ای برای آموزش و پرورش درنظر گرفته شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مازندران گفت: اصلی ترین عنصر برای رسیدن و تحقق بخشیدن به این ساعات 6 گانه معلم است و تمام تلاش جمهوری اسلامی ایران این است که این ساعات 6 گانه در سند تحول تحقق پیدا کند.

وی با بیان اینکه توجه به معلم، توجه به فرزانگی و دانایی جامعه است، افزود : اگر خواهان آن هستیم که در دنیا صاحب سبک باشیم باید به نهاد آموزش و پرورش توجه ویژه ای داشته باشیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مازندران ضمن گرامیداشت روز زن نیز اظهار کرد: مادران پایه گذار سعادت جوامع انسانی هستند و انسانهایی بزرگی که در دامان آنها تربیت می شوند.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما