دو هفته نامه سرخرود که در 10 سال گذشته بصورت مجله عرضه می شد، از این پس بصورت هفته نامه چاپ و انتشار می گردد.

 

 

به گزارش مازنا، مجوز تغییر نام و ترتیب انتشار این هفته نامه پس از یکسال در اردیبهشت ماه، مصوب و ابلاغ گردید.

موسسه کلبه امید مازرون، به مدیر عاملی مهدی روحی صاحب امتیاز این هفته نامه بوده و سردبیری هفته نامه مذکور نیز به عهده مهدی روحی است و زیر نظر شورای نویسندگان تهیه و تدوین می گردد.

نخستین شماره آن که در واقع دویستمین شماره سرخرود است، نیز در یازدهم اردیبهشت ماه 1393 با 12 صفحه که 4 صفحه ورزشی دارد با قیمت 500 تومان عرضه گردید.

مازنا، تولد این هفته نامه را به فال نیک گرفته و برای عموم دست اندرکاران آن آرزوی توفیق می نماید.

 

 

 

 

 

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما