سازمان همياري شهرداريهاي مازندران به دنبال جذب سرمايه گذار در شهرهاي مختلف مازندران است. مديرعامل سازمان همياري شهرداريهاي مازندران پس از جلسه با سرمايه گذاران بخش خصوصي به جذب سرمايه گذار در شهرهاي مختلف مازندران اشاره كرد و اظهار داشت:سازمان همياري با پشتوانه و توان فني پرسنل خود و تجربه چندين سال كار اقتصادي به دنبال جذب سرمايه گذار در شهرهاي كه شرايط سرمايه گذاري را دارند اقدام به سرمايه گذاري با كمك بخش خصوصي مي نمايد.

سيد علي حجازي تصريح كرد: تمام فرآیندهای مربوط به کسب و کار از مرحله اخذ مجوز تا بهره برداری از پروژه را در سازمان همياري شهرداريهاي مازندران در نظر گرفته خواهد شد تا سرمايه گذار با خيالي آسوده به فكر كسب سود در كنار خدماترساني به شهروندان باشد.

حجازي یکی از متولیان بهبود فضای کسب و کار را براساس قانون اصل 44، اتاق بازرگانی اعلام کرد و افزود: براساس برنامه پنجم توسعه  بخشی از بهبود فضای کسب و کار بر عهده دولت است كه سازمان همياري به نمايندگي از دولت در حمايت از سرمايه گذاري در شهرهاي مختلف استان از هيچ كوششي دريغ نخواهد كرد.

مديرعامل سازمان همياري شهرداريهاي استان مازندران سرمایه گذاری در حوزه هاي مختلف شهري را هدف اصلی واحد سرمایه گذاری در سازمان ذکر کرد و افزود: این امر برای بخش خصوصی پیام مثبتی تلقی می شود كه سازمان همياري با رويكرد حمايتي براي به سود رساني سرمايه افراد برنامهاي عملي در راستاي سودآورد دارد.

وي با بيان اينكه سازمان همياري هميار همه شهرداريهاي استان است گفت:با همتي كه در سازمان همياري شهرداريهاي مازندران براي بهبود فضاي كسب و كار در راستاي قوانين سازمان وجود دارد سازمان در حال گام برداشتن به سوي تعالي در حركت است.

سيد علي حجازي اذعان داشت:همه شهرداران استان مازندران در منطقه مديريت خود شرايط مهم سرمايه گذاري را جهت معرفي وهدايت بخش خصوصي توسط سازمان همياري شهرداري هاي مازندران به اين سازمان معرفي كنند.

وي با بيان اينكه در حال سرمايه گذاري با يكي از شهرداريهاي مازندران هستيم گفت:در روزهاي گذشته جهت سرمايه گذاري در منطقه نمونه گردشگري درياچه ولشت با شهرداري مرزن آباد سند همكاري امضاء گرديد.

 

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما