همزمان با سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي از سوي استانداري مازندران و با همكاري اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي برنامه هاي فرهنگي مازندران در چهار حوزه ، اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي و ديني و مذهبي تدوين شد.

احمد مظفري دبير شوراي اطلاع رساني مازندران در گفتگويي با اعلام اين خبر گفت :‌اقدامات بنيادي به منظور جلوگيري از تأخر فرهنگي ، پروژه سازي و بازتوليد ابعادي از فرهنگ كه در ساخت كلي فرهنگ جامعه مغفول مانده است ، احياء سرمايه هاي فرهنگي ، ترويج ارزشهاي ديني و ملي ، حفظ آثار تاريخي و تمدني و فرهنگ بومي و حفظ زبان محلي ، افزايش توليدات فرهنگي و هنري ، سنجش علمي وضعيت فرهنگي استان ، آسيب شناسي فرهنگي ، انجام پيوست فرهنگي براي كليه فعاليتهاي عمده عمراني ، تبيين موقعيت حوزه فرهنگي استان در ساختار كلي فرهنگ كشور از مهمترين اهداف و رويكردها در تدوين برنامه هاي فرهنگي استان بوده است
مدير كل روابط عمومي استانداري مازندران تصريح نمود : 237 برنامه فرهنگي شامل 65 برنامه در حوزه اجتماعي ، 70 برنامه در حوزه اقتصادي ، 35 برنامه در حوزه سياسي و 37 برنامه در حوزه ديني و مذهبي طراحي شده و 30 برنامه متنوع ديگر در حوزه هاي ديگر پيش بيني شده است كه با همكاري دستگاههاي مختلف اجرايي خواهد شد
مظفري تاكيد كرد : مازندران با قدمت پيشينه تاريخي و پرچمداري حكومت علوي و شيعي ظرفيت هاي عظيمي در حوزه فرهنگ دارد كه انتظار مي رود با برنامه ريزي منطقي و صحيح شاهد توسعه و گسترش فعاليتهاي فرهنگي در مازندران باشيم .
وي در پايان تصريح نمود : اين برنامه ها در قالب كتابچه اي در 31 صفحه منتشر شده و در جلسه شوراي فرهنگ عمومي  استان نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما