طی ابلاغي از سوی مدیرکل؛علوي،جمشيد پناه،قدمي،كيومرثي ،روحاني و خواجوندي بعنوان اعضای شوراي راهبردي ورزش و جوانان مازندران منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومي اداره كل ورزش و جوانان استان مازندران؛ طی ابلاغهایی جداگانه از سوي احمد سعادت مند مديركل ورزش و جوانان مازندران علوي معاون توسعه منابع و پشتيباني ،جمشيد پناه معاون امور ورزشي ، قدمي معاون فرهنگي و امور جوانان ، كيومرثي معاون امور ورزش بانوان ، روحاني و خواجوندي مشاورين مديركل بعنوان اعضای شوراي راهبردي ورزش و جوانان استان مازندران منصوب شدند.

اين شورا با توجه به مذاكرات صورت گرفته در جلسه شوراي معاونين با هدف رشد سطح كيفي و كمي ورزش مازندران تشكيل شده است.

گفتني است سعادت مند از اعضاي اين شورا خواست با مطالعه دقيق آئين نامه و هماهنگي لازم با صالح كاردگر دبير شورا در جهت رشد ورزش و جوانان استان مازندران فعاليت داشته باشند.

در متن این ابلاغ آمده است:

جناب آقاي علوي معاونت محترم توسعه منابع و پشتيباني

جناب آقاي جمشيد پناه معاونت محترم امور ورزشي

جناب آقاي قدمي معاونت محترم فرهنگي و امورجوانان

سركار خانم كيومرثي معاونت محترم امور ورزش بانوان

جناب آقاي روحاني مشاور محترم مديركل

جناب آقاي خواجوندي مشاور محترم مديركل

باسلام

باعنايت به مذاكرات جلسه شوراي معاونين مورخ 16/1/93 (بند 29صورتجلسه ) در مورد تشكيل شوراي راهبردي ورزش و جوانان مازندران، براساس تبصره 3ماده 9آئين نامه شورا به موجب اين ابلاغ به عنوان عضو شوراي راهبردي ورزش و جوانان مازندران منصوب مي شويد.

با عنايت به نقش تعيين كننده اين شورا انتظار مي رود با مطالعه دقيق آئين نامه و حضور فعال در جلسات و هماهنگي لازم با دبير شورا با طرح مسائل و موارد مرتبط در جهت رشد سطح كيفي و كمي ورزش و جوانان استان موفق و مويد باشيد.

احمد سعادت مند/ مديركل

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما