مدير عامل آب وفاضلاب شهري مازندران گفت : درصورت همكاري مردم در راستاي مصرف بهينه ،جيره بندي آب درتابستان را شاهد نخواهيم بود .

 

مهندس ذبيح اله ذاكري دردومين جلسه بهره برداري كه با حضور معاون بهره برداري ومديران مناطق آبفاي مازندران برگزار شد، افزود : با توجه به كاهش 27 درصدي بارندگي نسبت به سال گذشته ، مديران مناطق بايد تلاش كنند تا شاهد كمبود آب درشهر ها نباشيم .

وي تاكيد نمود : تمام تلاش ما بايد درراستاي تضمين كيفيت آب شرب باشد ودراين رابطه ظرافت و دقت دركار ضروري است .

مدير عامل آبفاي شهري مازندران اضافه نمود : مديران مناطق بايد موضوع كميت و كيفيت آب را دراولويت اول كارهاي خود قرار دهند .

مهندس ذاكري با بيان اينكه دربرخي از شهرها با مشکل کم آبی مواجه ایم ،ياد آور شد : بايد با انجام نشست هاي مشترك با آب و فاضلاب روستايي مشكلات بخش آب را درنقاطي كه منابع تامين مشتركي داريم به حداقل برسانيم .

وي در پايان گفت : با بازبيني تاسيسات وكنترل ديزل ژنراتور ها ، انتظار داريم در فصل تابستان توان بهره برداري از امكانات موجود به حداكثر برسد تا مشكلات کمتری داشته باشیم .

در ادامه مهندس فكري معاون بهره برداري آب وفاضلاب مازندران با بيان اينكه حفظ و كنترل كيفيت آب شرب با حفظ كلر آزاد باقيمانده از خطوط قرمز صنعت آب وفاضلاب و وزارت نيرو مي باشد گفت : همانند سنوات گذشته با همت وتلاش مضاعف و ارائه طرح هاي نو مي توان ميزان کمبودهای بخش آب را به حداقل رساند.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما