طي حكمي از سوي معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار مازندران، ابوذر قرباني به عنوان رئيس و دبير كميتة فناوري اطلاعات و دولت الكترونيك منصوب گرديد.

به گزارش مازنا به نقل از روابط عمومي استانداري، متن كامل اين حكم به شرح زير است:

جناب آقاي ابوذر قرباني

مديركل محترم دفترفنا وري اطلاعات، ارتباطات و امنيت

سلام عليكم ؛

به استناد بند 1-7 دستورالعمل شمارة 111584 مورخ 90/7/26 وزارت كشور و بر اساس مصوبة اولين جلسة كميسيون تحول اداري استانداري به تاريخ 93/3/1، مبني بر تشكيل كميتة فن­آوري اطلاعات و دولت الكترونيك، ذيل كميسيون تحول اداري استانداري­، بدينوسيله جنابعالي را به عنوان رئيس  و دبير كميتة فناوري اطلاعات و دولت الكترونيك، منصوب مي­نمايم. اميد است با توكل بر خداوند متعال، با تلاش، پشتكار، تعهد سازماني، مشاركت و همكاري با دبيرخانة كميسيون تحول اداري و سايركميته­ها، ضمن تشكيل و فعال­سازي كميتة مزبور(حداكثر تا پايان خرداد 93) در انجام وظايف پيش­بيني شده براي كميتة مذكور و اجراي مصوبات كميسيون تحول اداري استانداري و واحدهاي تابعه، موفق باشيد.حسن خيريانپور / معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري مازندران خاطرنشان می گردد ابوذر قرباني، مديركل فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت استانداري می باشد.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما