كميسيون تحول اداري استانداري مازندران تشكيل و نخستين جلسه آن به رياست معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار، مقارن با روز بهره وري و بهينه سازي مصرف برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي استانداري، حسن خيريانپور در این جلسه ضمن اشاره به روز بهره­وري، توجه به بهره­وري را يكي از ضروريات روز دانست و با تأكيد بر سه موضوع برنامه­ ريزي دقيق، اجراي مناسب، مراقبت و نظارت بر فرايند اجرا، توجه به اين سه موضوع را در بحث كميسيون تحول اداري استانداري از ضروريات كار عنوان كرد.

رئيس كميسيون تحول اداري استانداري، با اشاره به نقش فرابخشي و كلي كارگروه تخصصي پژوهش، فن­آوري و تحول اداري استان، ذيل شوراي برنامه­ريزي استان، نقش كميسيون تحول اداري استانداري را  به عنوان كميسيون درون دستگاهي عنوان نمود كه به رياست شخص استاندار پيش ­بيني شده است و رياست آن قابل تفويض اختيار به معاون استاندار مي­باشد.

خيريانپور در ادامه به وجود نقص و اشكالات در روند كارها در استانداري، فرمانداري ها و بخشداري ها و لزوم پذيرش و رفع آنها اشاره كرد و بيان نمود: آن بخش از ايرادات و اشكالات كه به خودمان بر مي­گردد بايد آنها را رفع كنيم و آن بخش از ايرادات و اشكالات كه به قوانين و مقررات و تشكيلات و سازمان ما بر مي­گردد بايد شناسايي، منعكس و براي رفع آن پيگيري نمائيم.

در ادامه وي اهداف تشكيل كميسيون تحول اداريِ را به شرح ذيل عنوان نمود:

1- ايجاد ساز وكار تصميم­سازي و تصميم­گيري مناسب در استانداري­ها در راستاي تحقق 8 برنامة اصلاح نظام اداري

2-  هدايت و پيگيري برنامه­هاي 8 گانة اصلاح نظام اداري از طريق شوراي تحول اداري وزارت كشور

3-  انتقال و تبادل تجربيات ميان استانداري­ها، فرمانداري­ها و بخشداري­ها در خصوص برنامه­هاي اصلاح نظام اداري

4- نظارت و ارزيابي عملكرد فعاليت استانداري­ها، فرمانداري­ها و بخشداري­ها بر اساس معيار يكسان و واحد در خصوص برنامه­هاي اصلاح نظام اداري

5-  ايجاد تعامل ميان ستاد وزارت كشور با استانداري­ها، فرمانداري­ها و بخشداري­ها و دريافت گزارش مستمر از عملكرد استان­ها و جمع­بندي آنها

شايان ذكر است در اين جلسه ضمن تصويب تشكيل كميته هاي ذيل كميسيون تحول اداري استانداري، دبير و روساي كميته ها نيز مشخص شدند.

اين كميته ها  و دبيران آن عبارتند از:1. كميته اصلاح ساختار، بهبود فرآيندها و تمركز زدايي به دبيري مديركل دفتر منابع انساني و تحول اداري 2. كميته منابع انساني، آموزش و رفاه به دبيري مديركل امور اداري و مالي3. كميته فناوري اطلاعات و دولت الكترونيك به دبيري مديركل دفتر فن آوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت4. كميته تكريم ارباب رجوع و سلامت اداري و 5 .كميته بهره وري، مديريت عملكرد و نظام پيشنهادات به دبيري مديركل دفتر بازرسي، مديريت عملكرد وامور حقوقي استانداري

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما