معاون عمراني استانداري مازندران با ارسال تقدير نامه اي از تلاش هاي آب وفاضلاب شهري درايام نوروز 93 قدرداني نمود .

مهندس علي نبيان خطاب به مهندس ذاكري مديرعامل آب وفاضلاب شهري مازندران آورده است : موفقيت درخدمات رساني مناسب به مسافران و گردشگراني كه استان مازندران را مقصد سفر خويش انتخاب نموده اند حاصل برنامه ريزي منظم همه دستگاهها بخصوص پيگيري ها و تلاش هاي مجدانه بوده كه به همراه ساير همكاران معمول داشته ايد .

گفتني است : واحد هاي كشيك واتفاقات شبكه شركت آب وفاضلاب شهري مازندران درايام نوروز براي ارائه خدمات به شهروندان ومسافران ، از 25 اسفند لغايت 20 فروردين ماه سالجاری با كليه تجهيزات مورد نياز ارائه خدمات به شهروندان را برعهده داشتند تا مشتركين با كمبود آب مواجه نشوند .

همچنين مديركل امور شهري وشوراهاي استانداري مازندران از مهندس فكري معاون بهره برداري آبفاي شهري مازندران درراستاي تلاش هاي صورت گرفته درايام نوروز تقدير نمود .

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما