مديركل دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت استانداري مازندران با اشاره به بند 7 آيين نامه ايجاد و بهره برداري از دفاتر پيشخوان دولت، توسعه دفاتر پيشخوان در نقاطي كه فاقد دفتر مي باشد را از وظايف كارگروه برشمرد و عنوان كرد:

صدور مجوز پيشخوان از طريق اخذ مجوزهاي لازم و ظرفيت سنجي و مصوبه كارگروه و با فراخوان عمومي صورت ميگيرد.
به گزارش روابط عمومي استانداري، ابوذر قرباني در جلسه هم اندشي مديران دفاتر پيشخوان دولت و روساي ادارات شهرستان گلوگاه كه در فرمانداري اين شهرستان برگزار شد، از برتر بودن كارگروه پيشخوان دولت استان در خدماتي نظير خدمات شركت برق،شركت گاز،ثبت احوال،بيمه سلامت،عوارض خودرو شهرداري،ماليات مشاغل و خودرو در كشور خبر داد.
دبير كارگروه پيشخوان دولت استان از آغاز خدمات شركت توزيع برق استان در دفاتر خبر داد و افزود: خدمات شركت آب و فاضلاب شهري در آينده نزديك در دفاتر ارائه مي گردد.
وي ادامه داد: كميته نظارت و بازرسي پيشخوان دولت بر عملكرد دستگاههاي خدمات دهنده و دفاتر پيشخوان دولت نظارت نموده و در صورت بروز تخلف اقدامات قانوني لازم را جهت رفع تخلف و برخورد هاي لازم با متخلف بصورت تذكر،اخطار كتبي،قطع سرويس و در نهايت لغو پروانه فعاليت انجام خواهد داد.
وي اعلام كرد: واگذاري خدمات جديد به دفاتر پيشخوان دولت با لحاظ نمودن محدوديتهاي دستگاههاي خدمات دهنده، امكانات دفاتر و نداشتن سابقه تخلف صورت مي پذيرد.
قرباني در رابطه با برخي تقاضا ها مبني بر راه اندازي انجمن پيشخوان دولت روستايي آنرا فاقد وجاهت قانوني عنوان نمود و بيان كرد: همه دفاتر از مجموعه يك كانون هستند و دفتر روستايي و شهري را دربر ميگيرد، چنانچه كه در هيئت مديره مربوطه مديران هر دو گروه عضو ميباشند.
مديركل فناوري اطلاعات استانداري تكريم ارباب رجوع و انجام خدمات با كيفيت و سرعت مناسب در دفاتر پيشخوان دولت را بسيار با اهميت برشمرد.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما