بدنبال طرح جدید وزارت کشور در خصوص تقسیم ایران به 5 منطقه و مخالفت های برخی از کارشناسان و صاحب نظران، جمعی از نمایندگان استان مازندران در مجلس شورای اسلامی نیز مخالفت خود را با این طرح اعلام نمودند.

در این میان احمدعلی مقیمی دبیر مجمع نمایندگان مازندران و نماینده شرق استان و سید رمضان شجاعی نماینده ساری و میاندرود، علی‌اکبر ناصری نماینده مردم بابل صراحتاً با تذکر کتبی به وزیر کشور مطرح کردن تقسیم کشور به پنج منطقه را التهاب آفرینی دانستند و خواستار منتفی شدن آن طرح شدند.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما