معاون استاندار در اين جلسه بر شناسايي ظرفيت ها و توانمندي هاي استان براي برنامه ريزي در حوزه جوانان تاكيد كرد و افزود: از ظرفيت صاحب نظران، فرهيختگان، اساتيد دانشگاهي و عالمان علوم اجتماعي و تجارب ديگر استان ها براي ساماندهي اين بخش بايد به نحو مطلوب بهره گيري گردد.

به گزارش روابط عمومي استانداري، عليرضا يونسي رستمي، معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار در جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان استان، جواني را بهار عمر انسان و دوراني سرشار از يكرنگي، خلوص و سرور دانست و بيان داشت: برنامه ريزي ها در حوزه جوانان بايد بگونه يي باشد كه ضمن رفع موانع و گره هاي اين حوزه به حفظ و تقويت نشاط و پويايي در جوانان منجر شود.

وي ضمن تقدير از تلاش دستگاه هاي اجرايي در اين حوزه، حدود مطالبات اين بخش را بالا دانست و ياد آور شد: بايد دستگاه هاي اجرايي با هم پوشاني ضعف ها و نقاط آسيب پذير احتمالي، با هم دلي و هم افزايي براي مطالبات اين بخش، شايسته ترين پاسخ ها و برنامه ها را ارايه كنند.

يونسي با بيان اين كه برنامه روشني كه مبناي دستورالعمل هاي اداري در حوزه هاي مختلف جوانان باشد، وجود ندارد، خاطر نشان ساخت: در اين حوزه كارهاي خوبي به لحاظ شكلي صورت گرفته است، ليك بايد به لحاظ محتوايي نيز كارهاي بايسته تر و تلاش بيشتر صورت پذيرد.

معاون استاندار با بيان اين كه بايد آمار دقيق دانش آموزان استان در حوزه هاي مختلف جغرافيايي، تحصيلي، جنسيتي و فرهنگي را احصاء و با برنامه ريزي ريشه يي نسبت به غني سازي كيفي اوقات فراغت دانش آموزان اقدام كرد، افزود: ذائقه هاي جوانان بايد با دقت بررسي  و برنامه هاي مطلوب آنان منطبق بر ارزش هاي اخلاقي، اسلامي و انساني ارايه شود.

وي با اشاره به اين كه ظرفيت و توانمندي هاي استان براي برنامه ريزي در حوزه جوانان بايد شناسايي شود، اظهار كرد: از ظرفيت صاحب نظران، فرهيختگان، اساتيد دانشگاهي و عالمان علوم اجتماعي و تجارب ديگر استان ها براي ساماندهي اين بخش بايد به نحو مطلوب بهره گيري شود.

يونسي بر استفاده از توان سازمان هاي مردم نهاد در اين حوزه تاكيد كرد و ياد آور شد: فضا سازي مناسب و كارهاي فاخر فرهنگي براي تغيير ذائقه جوانان و گرايش آنان به مشاغل مهارت محور صورت گيرد.

وي با توجه به ضريب بالاي نفوذ اينترنت در بين جوانان مازندارني، خاطر نشان كرد: تدابير لازم براي تبديل اين تهديد به فرصت براي جوانان انديشيده شود.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما