طی حکمی از سوی محمد محمدپور عمران رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مازندران علی بابا درویش متولی به عنوان مشاور و رئیس اداره روابط عمومی سازمان منصوب شد .

به گزارش مازنا، طی حکمی از سوی محمد محمدپور عمران رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مازندران علی بابا درویش متولی به عنوان مشاور و رئیس اداره روابط عمومی سازمان منصوب شد .

دکتر محمدپور با اشاره به تعهد و تجربه و شایستگی درویش متولی در بخشی از این حکم آورده است : انتظار دارم با رعایت اصول قانون مداری ، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید ، ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات و با برنامه ریزی و تعامل با واحدهای ذیربط و معاونت های سازمان با بهره گیری از منابع و امکانات نسبت به پیشبرد امورات سازمان ، اهتمام در انجام وظایف و تکالیف قانونی سازمان و اجرای دستورالعملها و ابلاغ های صادره اقدام لازم معمول نمایند .

خاطر نشان می شود درویش متولی با 28 سال سابقه با سوابق اجرایی قائم مقام شهر و روستا ، معاون سازمان بازرگانی ، معاون اداره کل بازرسی و نظارت ، رئیس هیات پرورش اندام استان مازندران و مشاور رئیس سازمان و مدیر هماهنگی امور شهرستانها در کارنامه خود دارد .

پیش از این فریدون امیریان ریاست اداره روابط عمومی سازمان را عهده دار بوده است با توجه به اتمام ماموریت، نامبرده به اداره مطبوع خود باز گشته است .

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما