پایگاه خبری مازنا، در دهمین نمایشگاه مطبوعات، خبرگزاری ها و رسانه های مجازی مازندران دارای کوچکترین غرفه نمایشگاه بود.

مدیر مسئول پایگاه خبری مازنا گفت: مازنا، در دهمین نمایشگاه مطبوعات، خبرگزاری ها و رسانه های مجازی مازندران دارای کوچکترین غرفه نمایشگاه بوده است.

شکیبافر با اشاره به اختصاص کوچکترین غرفه نمایشگاه دهم به پایگاه خبری مازنا افزود: ما بر حسب وظیفه، از این فضای اختصاص یافته استقبال کردیم و این موضوع را نیز با تهیه متن و چاپ بنر به اطلاع مخاطبین رساندیم.

وی در ادامه اظهار داشت: بنری که ما بر روی ستون روبروی غرفه خود نصب نمودیم به گفته اکثر مخاطبین بویژه مسئولین، جالب توجه بوده است.

شکیبافر در پایان با تقدیر و سپاس از برگزارکنندگان و دست اندرکاران این نمایشگاه افزود: البته مشکلات کمی و کیفی در همه نمایشگاه ها وجود داشته و دارد اما انتظار میرود که نمایشگاه های بعدی در سطح بالاتری برگزار گردد.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما