جلسه توجيهي دبيرخانه كارگروه پيشخوان دولت استان با نمايندگان فرمانداريها و نمايندگان كانون پيشخوان دولت در شهرستانها برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي استانداري، در اين جلسه ابوذر قرباني مديركل دفتر فناوري اطلاعات،ارتباطات و امنيت استانداري و دبير كارگروه پيشخوان دولت استان خواستار نظارت بيشتر بر فعاليت دفاتر پيشخوان خدمات دولت شد و از نمايندگان فرمانداريها خواست در اين زمينه به كارگروه پيشخوان دولت كمك كنند و ضمن بازيد از دفاتر و تكميل فرمهاي بازديد، هر گونه تخلفي را به كارگروه ارسال نمايند.
وي از نمايندگان فرمانداريها در امور پيشخوان خواست تا با همكاري نمايندگان پيشخوان دولت شهرستان به ساماندهي امور پيشخوان بپردازند.
قرباني تكريم ارباب رجوع در دفاتر را بسيار با اهميت برشمرد و افزود: دفاتر پيشخوان خدمات دولت بايد نماد تكريم ارباب رجوع باشند و فرمانداريها مي بايست بر اين مهم نظارت نمايند.
وي ادامه داد: كميته نظارت و بازرسي پيشخوان دولت بر عملكرد دستگاههاي خدمات دهنده و دفاتر پيشخوان دولت نظارت نموده و در صورت بروز تخلف اقدامات قانوني لازم را جهت رفع تخلف و برخورد هاي لازم با متخلف بصورت تذكر،اخطار كتبي، قطع سرويس و در نهايت لغو پروانه فعاليت انجام خواهد داد و نمايندگان فرمانداريها به عنوان بازرس اين كميته همكاري لازم را جهت نظارت دقيق تر انجام خواهند داد.
مديركل فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت استانداري تصريح كرد: بر اساس ماده 38 قانون مديريت خدمات كشور و ماده 46 برنامه پنجم توسعه دستگاه ها مكلفند خدمات قابل واگذاري به پيشخوان دولت را به اين دفاتر واگذار نمايند، لذا اين موضوع در ارزيابي دستگاهها بسيار موثر خواهد بود.
وي افزود: برگزاري كلاسهاي آموزشي براي بالابردن سطح آگاهي و توانمندي دفاتر براي ارائه خدمات بيشتر و بهتر به مردم در دستور كار كارگروه قرار دارد و كانون پيشخوان استان بايد اقدامات لازم را در اين زمينه انجام دهد.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما