كميته اجرايي آزمون استخدامي شهرداريهاي جديد التاسيس مازندران به رياست مهندس نبيان معاون هماهنگي امور عمراني استاندار مازندران تشكيل شد.

در اين جلسه ابتدا مهندس نبيان بر رعايت دقيق ضوابط و دستورالعمل استخدامي تاكيد كرد و گفت : همه بايد تلاش كنند تا اين آزمون در كمال صحت و سلامت برگزار شود و انتظار مي رود كليه مراحل انجام آزمون دقيقا بر اساس مقررات صورت پذيرد.
علي نبيان افزود : آمون استخدامي 12 شهرداري جديد التاسيس مازندران روز جمعه 21 شهريور با شركت 4332 داوطلب برگزار خواهد شد .
مهندس نبيان ادامه داد : پس از برگزاري آزمون بايد زمينه هاي لازم براي مصاحبه تخصصي و تطبيق مدارك صورت گيرد و در همه اين مراحل عدالت را بايد مبناي كار قرار داد .
وي فعاليت ستاد رفع نقص آزمون را متذكر شد و ابراز اميدواري نمود تا با همكاري همه واحدهاي دخيل در اين آزمون شاهد برگزاري هر چه بهتر آزمون استخدامي شهرداريهاي جديدالتاسيس مازندران باشيم
در ادامه اعضاي جلسه به بيان آخرين وضعيت و هماهنگي هاي لازم در زمينه برگزاري آزمون نمودند و تصميماتي در اين زمينه گرفته شد

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما