سرپرست سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران از ایجاد دفتر فنی این سازمان در غرب استان مازندران، در آینده نزدیک خبر داد.

مهندس عباس صالح زاده با اعلام خبر فوق گفت: سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران بر اساس وظایف ذاتی خود و نیز اموراتی که از سوی استانداری به این سازمان محول می شود خدمات قابل توجه ای به شهروندان مازندران می دهد.
وی با اشاره به خدمات متنوع سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران افزود: گستره خدمات این سازمان در سطح کل استان بوده و بخش اعظم این خدمات در فضاهای موجود خارج از محدوده شهر و روستا می باشد.
مهندس صالح زاده با اعلام این مطلب که دفتر مرکزی ما در شهر ساری است و از سراسر استان ارباب رجوع داریم، افزود: به جهت فاصله زیادی که از غرب مازندران تا مرکز استان وجود دارد و هزینه های بسیار بالای شهروندان غرب استان که برای مراجعه به سازمان و گرفتن خدمات از آن متحمل می شوند مقرر گردید دفتری در غرب استان برای انجام امورات فنی و مهندسی سازمان ایجاد و بر اساس آن دسترسی شهروندان محترم غرب استان به این سازمان سهل و آسان گردد.
صالح زاده در ادامه با اشاره به لزوم اجرای طرح فوق اظهار داشت: سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران تاکنون هیچ شعبه و نمایندگی برای ارائه خدمات خود به شهروندان محترم مازندران نداشته و این برای اولین بار است که سازمان همیاری شهرداریها اقدام به چنین کاری نموده است.
وی در پایان با اعلام تصویب این موضوع در هیئت مدیره سازمان گفت: در حال حاضر به دنبال ساختمان مناسبی برای ایجاد دفتر فنی سازمان در غرب استان می باشیم.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما