با حکم وزیر دفاع معاون توسعه و مدیریت برنامه ریزی راهبردی وزارت دفاع منصوب شد.

طی حکمی از سوی حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ابوطالب شفقت بعنوان معاون توسعه و مدیریت برنامه ریزی راهبردی وزارت دفاع منصوب شد.

شفقت پیش از این ریاست موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاع کشور را عهده دار بوده و در کارنامه مدیریتی خود استاندار مازندران، بوشهر و خراسان شمالی را دارد.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما