در جلسه هيئت امناي دانشگاه آزاد اسلامي مازندران تفاهم نامه اي براي همکاری مطالعاتی، فناوری و عملیاتی در مدیریت پسماند به امضاء دكتر ميرزاده رئيس دانشگاه آزاد اسلامي و دكتر ربيع فلاح استاندار مازندران رسيد كه از اهميت بسيار بالايي برخوردار است.

این تفاهم نامه با توجه به اهمیت و نقش محیط زیست عاري از پسماند در سلامت شهروندان و ارتقاء سطح زندگی با هدف تحقق راهبرد توسعه فناوری در بکارگیری روش های نوین و کارآمد در مدیریت پسماند با تضمین ملاحظات زیست محیطی و بهره برداری از مزیت های مرتبط با امحاء و بازیافت زباله شهری و صنعتی و در نهایت تبدیل آن به انرژی در راستای ارتقاء سلامت شهروندان، محیط زیست ، حسب تکالیف قانونی و تعهدات ملی خود در چارچوب قوانین و مقررات و برنامه های مصوب کشور به امضاء رسيده است
بهره گيري از آخرین فناوری و پيشرفته ترين تکنولوژی هاي روز دنیا یعنی تکنولوژی پلاسمای حرارتی برای امحاء زباله و توليد انرژي از محورهاي مهم اين تفاهم نامه است.
بر اين اساس قرار شده است شعبه اي از مرکز تحقیقات پلاسمای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در استان مازندران ايجاد شده  مطالعات زیست محیطی در جهت بکارگیری روش های نوین و کارآمد در مدیریت پسماند انجام گرفته و با استقرار سامانه امحاء زباله شهری و صنعتی عاری از هرگونه آلودگی به روش پلاسمای حرارتی با ظرفیت 130 تن در استان مازندران و تولید برق از تبدیل زباله به انرژی در چارچوب ضوابط زیست محیطی و بازیافت زباله شهری زمينه امحاء مناسب و بازيافت زباله فراهم گردد
تشکیل کمیته اي مشترک و زیرکمیته های تخصصی متشکل از نمایندگان طرفین و برنامه ریزی، هدایت و رهبری و نظارت بر اجرای موضوعات مورد توافق از جمله محورهاي ديگر اين موافقتنامه است
اميدواريم با پيگيري لازم و همكاري مناسب طرفين هر چه سريعتر اين طرح اجرايي شود و شاهد تحول جدي در حوزه امحاء زباله و مديريت پيشرفته پسماند در مازندران باشيم.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما