برگزاری المپیاد فرهنگی ورزشی کارگران به استان مازندران واگذار گردید

برگزاری المپیاد فرهنگی - ورزشی کارگران کشور، طی دیداری رسمی و با حضور استاندار مازندران، اعضای هیأت رئیسه فدراسیون ورزش کارگری و روسای انجمن های ورزش کارگری کشور به استان مازندران واگذار گردید.

به گزارش مازنا، طی دیداری رسمی میزبانی المپیاد فرهنگی- ورزشی کارگران کشور به استانداری مازندارن واگذار شد.
در این دیدار که به میزبانی فدراسیون آماتوری ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران و با حضور اعضای هیأت رئیسه فدراسیون، روسای انجمن های ورزش کارگری کشور، دکتر ربيع فلاح استاندار مازندارن، عليرضا یونسی معاون سیاسی و امنیتی استانداري مازندران در محل فدراسیون برگزارگرديدT در خصوص مسائل مختلف ورزش کارگری و نیز برگزاری المپیاد فرهنگی - ورزشی کارگری بحث و تبادل نظر شد.
در این دیدار احمد حسین زادگان سرپرست فدراسیون ورزش كارگري كشور ضمن تقدیر و تشکر از حضور استاندار مازندران و همچنین روسای انجمن های ورزش کارگری کشور گزارشی مختصر در خصوص جایگاه کنونی ورزش کارگری ارائه و سپس مباحثی در خصوص المپیاد فرهنگی - ورزش کارگری بیان نمود.
وي ضمن تأکید بر نقش و اهمیت ورزش کارگری در سلامتی بخش زیادی از اعضای فعال جامعه، برگزاری المپیاد فرهنگی - ورزشی کارگران در استان مازندران را گامی بلند در این زمینه عنوان نمود.
حسين زادگان گفت : برگزاری المپیاد فرهنگی - ورزشی کارگری به میزبانی استان مازندران و با حضور نزدیک به 2000 نفر از سراسر کشور می تواند نقش قابل توجهی در ارتقای ورزش کارگری ایفا کند.

در ادامه مجيد پاشنا دبیر کل اجرایی ستاد برگزاری المپیاد گزارش خود را در خصوص تعداد رشته ها، تعداد نفرات، شهرهای میزبان و نیز روند اجرا و برگزاری المپیاد بیان و سپس روسای انجمن های ورزش کارگران ضمن تقدیر و تشکر از استانداري مازندران مباحثی در خصوص ورزش کارگری بيان نمودند.
در ادامه عليرضا یونسی معاون سياسي امنيتي استانداري مازندران و دبیر کل ستاد المپیاد، پیرامون شهرهای میزبان برگزاری المپیاد  توضيحاتي ارائه نمود و اجرای این رویداد بزرگ را نتیجۀ تلاش و هماهنگی همۀ دستگاهها و نهادهاي استان مازندران با فدراسیون ورزش کارگری دانست.
سپس دکتر ربيع فلاح استاندار مازندران ضمن تقدیر و تشکر از فدراسیون ورزش کارگری كشور ، برگزاری المپیاد ورزش کارگری را نتیجه حسن نیت فدراسیون ورزش کارگری به استان مازندران و  نیز توجه به امکانات این استان در اجرای این رویداد بزرگ دانست.
وي ورزش را به عنوان یکی از ارکان مهم توسعه هر کشور خواند و  تأکید کرد: ورزش مازندران دارای پتانسیل و ظرفیت بسیار عظیمی در تمامی رشته های ورزشی است.
مقام عالي دولت در استان ضمن تشريح گوشه هایی از فرصت ها و تهدیدهای پیش روی ورزش کشور، بر نقش استان مازندران در توسعه ورزش کشور تاکید و نگاه استانداری و مسئولین این استان به برگزاری المپیاد را، یک نگاه فرهنگی و در راستای شعار امسال« اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی» دانست.

در پایان این دیدار توافق نامه برگزاری المپیاد فرهنگی - ورزشی کارگران کشور به امضای دكتر ربيع فلاح استاندار مازندران و حسین زادگان سرپرست فدراسیون ورزش كارگري كشور رسید.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما