اولين جلسه كميته تخصصي فناوري اطلاعات و ارتباطات در تدوين برنامه ششم توسعه استان تشكيل شد.

در اين جلسه مهندس قرباني رييس كميته به تشريح چالش ها و راهبردهاي برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه كشور پرداخت .  وي از جمله چالشهاي موجود در اين برنامه ها را در نظر نگرفتن رديف بودجه براي پروژه هاي فناوري اطلاعات و مخصوصا پروژه هاي استاني اعلام كرد .
وي حجم گسترده كاري در حوزه فناوري اطلاعات را  از ديگر چالشهاي موجود بيان كرد و گفت : با توجه به ارتباط فناوري در همه حوزه ها ، جايگاه اين حوزه در نظر گرفته نمي شود و همه واحدهاي نامرتبط نيز در اين حوزه ورود پيدا مي كنند و اين مسائل بايد در اسناد بالا دستي در نظر گرفته و حل شود .
مدير كل فناوري اطلاعات و ارتباطات استانداري مازندران خواستار حضور فعالتر شركتهاي خصوصي و مخصوصا شركتهاي استاني در امر فناوري اطلاعات  و سازمان نظام صنفي  شد و گفت: از ديگر مشكلات موجود در اين حوزه عدم ارتباط صنعت و دانشگاه است كه در حال حاضر بجاي كمك گرفتن صنعت از دانشگاه ، دانشگاه بايد به دنبال صنعت برود .
همچنين مهندس قرباني به دستگاههاي اجرايي تذكر داد كه با وجود تنظيم تفاهم نامه پيشخوان جهت برونسپاري خدمات ، در اين مورد بسيار منفعل عمل مي كنند .
در اين جلسه كه با حضور مديران دستگاه هاي اجرايي مرتبط برگزار شد دكتر موتمني از اساتيد دانشگاه نيز در خصوص بالا بردن سطح كيفي فعاليت هاي فناوري اطلاعات مطالبي بيان نمود
وي خواستار فعاليت بيشتر بخش خصوصي و همچنين دستگاه هاي دولتي شد و ابراز داشت : براي اجراي پروژه هاي آي تي لازم است هم جلسات مديريتي براي اتخاذ تصميم برگزار شود و هم جلسات تخصصي و كارشناسي براي پياده سازي.
قابل ذكر است اين كميته پس از احصا شاخص ها و اندازه آنها، چالش ها و مشكلات در اجراي برنامه چهارم و پنجم توسعه در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات را بررسي و محورهاي مهم را براي تدوين پيش نويس سند برنامه ششم به كارگروه پژوهش و فناوري اعلام خواهد نمود.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما