دكتر ربيع فلاح استاندار مازندران با دكتر سورنا ستاري معاون علمي و فناوري رئيس جمهور ديدار و گفتگو كرد.

در اين ديدار كه دكتر احساني معاون برنامه ريزي و اشتغال استانداري مازندران و دكتر معتمدزادگان رئيس پارك عم و فناوري مازندران نيز حضو داشتند استاندار مازندران گزارشي در مورد وضعيت زيرساختهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در استان ارائه نمود و گفت : توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات از محورهاي مهم براي توسعه استان به دليل توليد اشتغال و ثروت است و انتظار داريم در اين زمينه معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري به مازندران با نگاه ملي مساعدت ويژه نمايد .
وي تاكيد كرد : در طرح آمايش سرزمين كه در مراحل پاياني تدوين آن در استان هستيم به مقوله زيرساخت هاي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات و انرژي هاي تجديد پذير ، نانو و زيست فناوري هم توجه ويژه اي شده است .
استاندار مازندران وجود فارغ التحصيلان بيكار مازندران را يك فرصت ارزشمند براي توسعه اين زيرساختها دانست و گفت :  همكاري مشترك معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و استانداري مازندران مي تواند زمينه حمايت از شركت هاي دانش بنيان و توسعه فناوري و علم در استان را فراهم نمايد.
دكتر سورنا ستاري معاون علمي و فناوري رئيس جمهور نيز در اين ديدار ضمن تشكر از توجه ويژه مسئولين استان به حوزه فناوري و شركت هاي دانش بنيان براي حمايت ويژه از شركتهاي دانش بنيان و ارائه وام و تسهيلات قول مساعد داد و بر تجاري سازي پژوهش و حمايت از نخبگان تاكيد كرد
در اين نشست مقرر شد تا كارگروه مشترك براي توسعه زيرساختهاي علمي و فناوري تشكيل گردد

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما