استاندار مازندران گفت: امروز يكپارچگي استان ضرورتي انكارناپذير و تجزيه آن خيانت است.

سيد علي اكبر طاهايي، استاندار مازندران در جلسه شوراي اداري استان با اشاره به اينكه مازندران از رامسر تا گلوگاه است، بيان داشت: نگاه همه مديران استان بايد توسعه همه جانبه و یکپارچه مازندران پهناور باشد.

طاهايي با اشاره به اينكه موضع بنده به عنوان استاندار مازندران تا آخرين لحظه خدمتم همين خواهد بود، بيان داشت: روزي كه يكپارچگي مازندران تهديد شود، اولين كسي كه مي رود طاهايي است.
وي با اشاره به اينكه موضع مجمع نمايندگان استان هم مازندران يكپارچه است ، افزود: امروز يكپارچگي استان ضرورتي انكارناپذير و تجزيه آن خيانت به مردم مازندران است.
استاندار مازندران در عين حال از مديران استان خواست تا براي سهولت كار مردم غرب استان، دوشنبه هر هفته برنامه ديدار با مردم آن منطقه و رسيدگي به امور اداري آنها را در دستور كار جدي خود قرار دهند.
نماينده عالي دولت در استان در بخش ديگري از سخنانش از حمايت هاي وزير امور اقتصادي و دارايي از پروژه هاي استان تقدير كرد و اذعان داشت: كمك هاي بودجه اي دكتر حسيني در پايان سال هاي 88 ، 89 و 90 ، كمك شاياني به پي گيري برخي پروژه هاي مهم استان نموده است.

{nice1}

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما