وزير امور اقتصادي و دارايي:
زمان كه مي گذرد ظرفيت ها تحت فشارها شكوفا مي شود

 وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: ريشه تحريم هاي غرب عليه نظام جمهوري اسلامي ايران در جلوگيري از تحقق شعار پيشرفت و عدالت ملت ايران است.
به گزارش روابط عمومي استانداري، سيد شمس الدين حسيني، وزير امور اقتصادي و دارايي در جلسه شوراي اداري مازندران با اشاره به پيشرفت هاي روزافزون و فراينده كشور در علم و دانش و فناوري، بيان داشت: اگر از اقتصاد مبتني بر علم برخوردار باشيم يقيناً شاهد شكوفايي اقتصادي كشور نيز خواهيم بود.
وي با اشاره به دستيابي كشور به دانش هسته اي، يادآور شد: دشمنان با مشاهده اين دستاورد عظيم، مرحله به مرحله فشارهاي خود را بر ما افزايش دادند.
حسيني دليل تحريم هاي غرب عليه كشورمان را صرفاً دستيابي به دانش هسته اي ندانست و تصريح كرد: تحريم ريشه در پيشرفت هاي بنيادين ملت ايران دارد و آنها مي خواهند مانع از تحقق شعار پيشرفت و عدالت ايران اسلامي شوند.
وزير امور اقتصادي و دارايي موضوع درك دلايل تحريم را براي مقابله با آن بسيار ضروري دانست و خاطرنشان ساخت: امروز تحريم ها جايگزين ابزارهاي نظامي شده اند، نبايد آن را دست كم بگيريم اما حتماً بر آن غلبه مي كنيم.
وي نقطه شروع مقابله با تحريم ها را وحدت كلمه اعلام كرد و افزود: اين مسير مجاهده است، زمان كه مي گذرد ظرفيت ها تحت فشارها شكوفا مي شود لذا بايد صبور هم باشيم.
حسيني با بيان اينكه عمليات تحريم ايران اسلامي شامل دو بخش واقعي و رواني و رسانه اي است، اذعان داشت: به همان اندازه كه برنامه هاي تكنيكي در اقتصاد مهم است به همان ميزان برنامه هاي رسانه اي نيز از اهميت قابل توجه اي برخوردار مي باشد.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: اقتصاد مقاومتي بايد همراه با فرهنگ مقاومت باشد و اين مهم نيازمند آن است تا قلم ها و تريبون ها در جهت تقويت جبهه مقاومت اقتصادي قرار گيرد.
سخنگوي اقتصادي دولت با اشاره به اينكه قطعاً در اداره امور جاري كشور مشكل نخواهيم داشت، خاطرنشان كرد: بايد تلاش كنيم امور عمراني كشور نيز دچار مشكل نشود.
وي افزود: امور جاري اجتناب ناپذير است اما صرفه پذير نيز مي باشند، سياست در امور جاري مي بايست مبتني بر صرفه جويي باشد.
حسيني با بيان اينكه وضعيت ذخيره كالاهاي اساسي و نيازهاي پايه كشور بسيار اطمينان بخش و مطلوب است، تصريح كرد: دشمنان به دنبال كاهش سهم تجارت در اقتصاد ايران هستند، در مقابل مي بايست ظرفيت هاي داخلي را فعال و جايگزين خارجي كنيم.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما