در جلسه مشتركي با حضور استاندار مازندران و جمعي از مديران دستگاه هاي اجرايي، راه هاي توسعه فعاليت هاي اقتصادي در استان مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
در اين نشست مديرعامل سازمان همياري شهرداري هاي مازندران ، رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) ، مدير كل كميته امداد حضرت امام خميني (ره) و مسئول بنياد مستضعفان استان گزارشي از ظرفيت و قابليت هاي خود را براي توسعه سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال در استان ارائه نمودند.

در ادامه دكتر ربيع فلاح، استاندار مازندران با اشاره به ضرورت هماهنگي براي استفاده درست و منطقي از ظرفيت هاي استان، گفت : سازمان همياري شهرداري هاي استان يكي از مراكزي است كه مي تواند به عنوان يك سازمان اقتصادي با توجه به وضعيت اقتصادي جامعه و بازار كار فعاليت هاي خوبي را تدوين و اجرا نمايد.
وي تاكيد كرد: اين سازمان مي تواند از تمامي ظرفيت هاي خود براي توسعه فعاليت هاي اقتصادي، تجاري و بازرگاني استفاده نمايد.
مقام عالي دولت در استان افزود: ما انتظار داريم تا بنیه مالی سازمان همیاری شهرداری ها تقویت شود و دستگاه هاي اجرايي ديگر هم مي توانند از اين فرصت و ظرفيت براي تحقق فعاليتهاي اقتصادي بهره ببرند.
وي با اشاره به ايجاد شرايط مناسب براي سرمايه گذاري در استان گفت: هم امنيت سرمايه گذاران را فراهم مي نماييم و هم از آنان حمايت مي كنيم.
استاندار مازندران خواستار هم افزايي همه دستگاه هاي اجرايي براي پيشبرد فعاليت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري در استان شد و گفت : سازمان همياري همسو با توسعه استان حركت كند و فعاليتهاي آن بايد توسعه يابد.
در اين جلسه مقرر شد به منظور همكاري بيشتر دستگاه هاي اجرايي براي توسعه فعاليت هاي اقتصادي تفاهم نامه هايي امضاء و اجرايي شود.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما