در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی، مدیران حوزه بازرگانی و اقتصادی سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران منصوب شدند.

به گزارش مازنا، مدیر عامل سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران، در احکام جداگانه مدیران حوزه بازرگانی و اقتصادی این سازمان را منصوب کرد.

مهندس عباس صالح زاده در این احکام سید هادی فضلی را بعنوان مدیر بازرگانی، ابراهیم قویدوست را بعنوان مدیر اقتصادی و طرح ها و محمّد حسین شکیبافر را بعنوان مدیر پشتیبانی شهرداریها منصوب کرد.

مدیر عامل سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران همچنین در احکامی دیگر حمید رضا مرادی عباس آبادی را با حفظ سمت مدیریت مالی بعنوان سرپرست اداری و منابع انسانی، سید احمد عظیمی امرئی را بعنوان رئیس امور کارکنان و الیاس خلیلی ابوخیلی را بعنوان مسئول روابط عمومی سازمان منصوب کرد.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما