انتخابات خانه مطبوعات مازندران به دلیل حد نصاب نرسیدن تعداد رای دهندگان و استقبال کم اصحاب رسانه به دور دوم کشیده شد.
بنا بر این گزارش، در حالی انتخابات خانه مطبوعات مازندران از ساعت ۸ تا ۱۶ عصر روز پنجشنبه برگزار شد که ۲۶ نفر در بخش های مختلف کاندیدا شده بودند.

براساس شنیده ها در مرحله اول انتخابات که ۲۶ کاندیدا حضور داشت حدود ۲۰ نفر به پای صندوق رای در مجتمع فرهنگی ارشاد مازندران رفتند و قرار است مرحله دوم ساعت ۱۰ روز ۱۲ اسفندماه برگزار شود.

همچنین بر اساس اخبار تایید نشده برخی ازکاندیدهای این دوره انتخابات در روز رای گیری از کاندیداتوری انصراف داده اند.

علی اکبر واحدیان شرکت کننده دربخش بازرسی، حسین برزگر شرکت کننده دربخش بازرسی، اکبر مقدسی شرکت کننده دربخش بازرسی، محسن هدایتی شرکت کننده دربخش بازرسی، علی اصغر نوروزی شرکت کننده دربخش بازرسی، رمضان طالش بهرامی شرکت کننده دربخش بازرسی، عباس احمدی ماچیانی شرکت کننده دربخش بازرسی، حسین علیزاده در بخش روزنامه نگاران شرکت کردند.

دربخش روزنامه نگاران رضا برمکی، رستم دهقان شرکت کننده، حسین خانی، الناز پاک نیا، ابوالقاسم پورعرب، ساسان شیخی، حسن قمی نجارده، علی یوسفی، راحله حاجیان شرکت دارند و سید حسین رکنی شرکت کننده در بخش سرپرست کشوری، حسین مرتضوی شرکت کننده در بخش سرپرست کشوری، شیدالله احمدی شرکت کردند.

افشین ایمانی شرکت کننده در بخش سرپرست خبرگزاری، علیرضا نوری کجوریان شرکت کننده دربخش سرپرست خبرگزاری، حسین قربانی شرکت کننده دربخش سرپرست خبرگزاری، سیده فاطمه درواری شرکت کننده دربخش مدیرمسئولی، محمد قلی نژاد شرکت کننده دربخش مدیرمسئولی، احمد فقیه عبداللهی شرکت کننده دربخش مدیر مسئولی، رضا حسن زاده اشرفی شرکت کننده دربخش مدیرمسئولی هستند.

به گزارش مهر، به استناد تبصره ۱ و تبصره ۲ از ماده ۱۰ اساسنامه خانه مطبوعات، هر عضو در مجمع عمومی فقط می تواند وکالت یک نفر را قبول کرده و وکالتنامه ها باید ۲ روز قبل از جلسه انتخابات، به هیأت اجرایی تحویل داده شود.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما