نخستین جلسه شورای مرکزی دوره چهارم نصر کشور با حضور اعضای شورای مرکزی که در مجمع هیات عمومی به عنوان منتخبین صنف برگزیده شده بودند.

به گزارش مازنا به نقل از روابط عمومی نصر کشور، نخستین جلسه شورای مرکزی دوره چهارم نصر کشور با حضور اعضای شورای مرکزی که در مجمع هیات عمومی به عنوان منتخبین صنف برگزیده شده بودند، تشکیل شد تا اعضای هیات رئیسه را مشخص نمایند.

پس از تصویب تاریخ سه جلسه اول شورای مرکزی در 18 فروردین، 22 اردیبهشت و 26 خرداد سال 94؛ رای‌گیری جهت انتخاب اعضای هیات رییسه نصر کشور آغاز شد.

پس از انجام رای گیری، ناصرعلی سعادت از نصر استان تهران بعنوان رئیس، عیسی نجفی از نصر خراسان رضوی و عباس رمدانی از نصر مازندران به عنوان نواب رئیس و محمد اطرج از نصر اصفهان به عنوان خزانه‌دار سازمان به مدت 3 سال انتخاب شدند.

لازم به ذکر است حکم رئیس سازمان نصر کشور پس از طی کردن مراحل قانونی توسط رئیس جمهور صادر می شود.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما