اعضاي جديد اتاق بازرگاني،صنايع و معادن و بازرگاني استان مازندران با دكتر احساني ديدار كردند.

به گزارش روابط عمومي استانداري مازندران، دكتر احساني در ديدار با رئيس و اعضاي جديد دوره ششم هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و بازرگاني استان گفت: خوشبختانه علي رغم تمامي نارسائي ها، محدوديت ها، كارشكني ها ، تخاصمات بيروني و دروني و برخي ناهماهنگي ها به لطف خداوند و تدبير شايسته ، انتخابات اتاق بازرگاني برگزار و اعضاي منتخب فعاليت خود را آغاز نموده اند؛ كه وقوع آن ستودني است.
وي افزود: اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي در نگاه صاحبان كسب و كار اهميت فوق العاده اي داشته و بايد با تدوين برنامه هاي واقع بينانه و عملياتي بتوانند راهگشاي امور در بسياري از مسائل جامعه هدف باشند.
معاون برنامه ريزي و اشتغال استاندار مازندران پيشنهاداتي را براي انجام بهتر امور محوله به اعضاي اتاق بازرگاني ارائه كرد و طي آن به لزوم تهيه منشور اخلاقي اشاره و تصريح كرد: تهيه اين منشور به مثابه ميثاقي است كه شفافيت اقدامات را به منصه ظهور رسانده و نقشه راهي است تا به مدد آن براي تحقق خواسته هاي موكلان اين بخش از هيچ كوششي فرو گذار نباشيد.
احساني فعالتر شدن شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي را نيز مورد تأكيد قرار داد و در اين خصوص اذعان كرد: با ايجاد كارگروههاي تخصصي در اين زمينه مي توان گامي فراتر نهاده و از منظر قانوني جايگاه اتاق را ارتقاء چشمگيري بخشيد.
معاون استاندار افزود: به استناد قانون، نقش اتاق بازرگاني در تصميم گيري و تصميم ها سازي ها به گونه اي است كه بايد به عنوان مشاوري كليدي عمل كرده و مي تواند نقطه نظرات بخش خصوصي را به صراحت به دولتمردان اعلام كرده و با استفاده از جايگاه قانوني خود اقدامات مفيد و مؤثري را در عرصه هاي خدمتي بروز دهد.
وي افزود: در اين خصوص ما به عنوان نمايندگان دولت يازدهم در استان با توجه به قرار گرفتن در آستانه تدوين برنامه ششم از اين تعامل دو جانبه استقبال كرده و آمادگي دريافت هر گونه مشاوره ، پيشنهاد و برنامه مؤثر در جهت اصلاح قوانين را از سوي اتاق بازرگاني كه به عنوان بازوان دولت عمل مي نمايد؛ دارا مي باشيم.
احساني به شرايط اخير كشور و لزوم ايجاد تعاملات بين المللي، صرف نظر از بازارهاي منطقه اي و بازار كشورهاي همسايه اشاره و تصريح كرد: بايد در راستاي برنامه ريزي هايي به پيش رفت تا با اتكا به آن بتوان راه را بر بازارهاي جهاني نيز گشود كه تحقق اين امر جز در سايه ورود و حمايت از بخش خصوصي بخصوص از جانب اتاق بازرگاني امكانپذير نيست.
معاون استاندار بهره گيري از ظرفيت هاي نخبگان و صاحبان حرفه اي كسب و كار را در بهره گيري از مشاوره علمي راهگشا دانست و تأكيد كرد: بنگاهها در خصوص به كار گيري مشاوران حقوقي، مالي و اقتصادي به كمك اتاق بازرگاني اقدام نمايند.
وي رويكرد جديد دولت را تأمين سرمايه در گردش براي بنگاههاي اقتصادي استان ذكر و تصريح كرد: حفظ اشتغال و استمرار رشد اقتصادي از ثمرات اين اقدام مي باشد كه اميد است به بهترين وجه، عملياتي گردد.
معاون برنامه ريزي و اشتغال استاندار مازندران در پايان از اقدامات غلامرضا عشريه رئيس سابق اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي استان تقدير ، براي عبداله مهاجر آرزوي موفقيت كرده و تلاش در زمينه ايجاد فردايي بهتر براي اقتصاد و بازرگاني را خواستار شد.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما