رئيس دوره ششم اتاق بازرگاني مازندران، با گراميداشت شعار سالجاري گفت: همدلي و همزباني نياز روز و کنوني جامعه است و بسياري از مشکلات با همدلي ملت با دولت حل مي شود.

به گزارش مازنا به نقل از روابط عمومي اتاق بازرگاني مازندران، عبداله مهاجر در نشست اعضاي هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني با معاون برنامه ريزي استان با عنوان اينکه بخش خصوصي براي اجراي منويات مقام معظم رهبري آمادگي دارد، گفت: بخش خصوصي به فرمايش مقام معظم رهبري جهادگران اقتصادي هستند که به فرامين معظم له به عنوان فصل الخطاب توجه مي کنند.

وي با تاکيد بر اينکه چاره اي نداريم که از اقتصاد نفتي فاصله گيريم، گفت: بخش خصوصي مازندران براي فعاليت، شعار همدلي و همزباني را سرلوحه کار قرار داده است تا خدمتي را براي مردم مظلوم استان داشته باشند.

مهاجر شعار تحول گرايان اخلاق و توسعه را شعار محوري اعضاي جديد اتاق بازرگاني استان اعلام کرد و گفت: براي توسعه اقتصاد استان برنامه ?? ساله را مدنظر قرار داديم.

رئيس اتاق بازرگاني مازندران گفت: بهره گيري از ظرفيت هاي استان با شعار همدلي و همزباني محقق مي شود و در اين راستا بايد ضعف ها را اصلاح کنيم.

مهاجر با تاکيد بر اينکه مردم با ما اتمام حجت کردند، بيان داشت: بخش خصوصي مي خواهد بازوان دستگاههاي اجرايي باشد و اين امر مستلزم آن است که بخش دولتي براي رفع مشکلات حمايت داشته باشد.

وي از مازندران به عنوان استاني کشاورزي ياد کرد و گفت: براي توسعه صادرات اين بخش بايد برنامه محور عمل کرد و نبايد تحريم ها مانع از صادرات اين بخش شود.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما