اعضاي جديد هيأت رئيسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي مازندران انتخاب شدند.

به گزارش مازنا، اعضاي جديد دوره ششم هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني مازندران پيش از ظهر امروز با تشکيل نخستين جلسه خود با دستور کار برگزاري انتخابات هيأت رئيسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي مازندران بر اساس ماده 17 قانون اتاق ايران با حضور اعضاي 15نفره هيأت نمايندگان اتاق، رئيس و اعضاي جديد هيأت رئيسه اتاق را انتخاب کردند.

بنابراين گزارش، عبداله مهاجر دارابي به عنوان رييس، اميدحاجيان برنجستانکي و امير ميران آملي نواب رييس، اکبر چوپاني خزانه دار و فردين غلامپور به عنوان منشي، همگي با 15 رأي قاطع به عنوان اعضاي جديد هيأت رئيسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي مازندران انتخاب شدند.

همچنين به موجب بند دال ماده 16 قانون اتاق ايران، در اين جلسه 5کميسيون تخصصي به نام هاي کشاورزي، آب و منابع طبيعي، صنعت و معدن، بازرگاني، امورگمرکي، حمل و نقل و ترانزيت ، گردشگري، سرمايه گذاري و نمايشگاهي و خدمات فني و مهندسي، it و فناوري تشکيل شد.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما