مشاور رئیس جمهور با اشاره به اینکه همدلی درونی پیش نیاز رفع عقب ماندگی‌های مازندران است، گفت: توسعه مازندران نباید فدای گرایشات سیاسی شود .

رضا صالحی امیری در همایش مازندرانی‌های مقیم پایتخت در سالن اجتماعات مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران، اظهار داشت: انسجام و همدلی با پلاکارد و تبلیغ حاصل نمی‌شود.

وی افزود: همدلی و همزبانی سرآغاز انسجامی بوده که باید میان دولت و ملت شکل گیرد و تحقق این امر از طریق نخبگان و دولت میسر خواهد شد.

رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران با اشاره به اینکه همه افراد با گرایش‌های سیاسی برای توسعه و فقر زدایی در مازندران تلاش کنند، تصریح کرد: نباید گرایشات خود را فدای مصالح ملی و مصالح استان کنیم.

صالحی امیری با بیان اینکه نیازمند یک تحول فکری هستیم که باور داشته باشیم برای تامین منافع مردم باید از منافع خود عبور کنیم، افزود: تخریب کار ساده ای بوده و هر فردی با بیان یک جمله ای فردی را خدشه دار کند و برای توسعه استان نباید این فضا را تقویت کنیم.

وی با اعلام اینکه در مازندران به همدلی، انسجام و اتحاد بین مسئولان و مردم برای توسعه نیاز دارد، گفت: برای توسعه استان باید از حاشیه عبور و به متن برسیم.

رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران با اشاره به وجود نیروی انسانی مستعد در مازندران، تصریح کرد: بسیاری از مدیران مازندرانی در استان‌های دیگر منشا خدمت بوده ولی در دیگر نقاط کشور، منشا تحول و نوآوری هستند.

مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه باید بینش مدیران ارشد مازندران نسبت به بکارگیری مدیران استانی در فعالیت‌های استانی ارتقا یابد، گفت: برای توسعه استان باید از منافع فردی، حزبی و گروهی دوری کنیم.

وی با اعلام اینکه در بین مدیران استانی مازندران باید نگاه مودت، همدلی و همزبانی تقویت شود، تصریح کرد: هیچگاه مازندران با بکارگیری چهره غیربومی در استان نمی توانیم توسعه مازندران را برنامه‌ریزی کنیم.

صالحی امیری با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از خانوارهای مازندرانی از بیکاری رنج می‌برند، گفت: باید در چنین شرایطی همه حواشی کنار گذاشته و برای رفع عقب ماندگی مازندران تلاش کنیم.

مشاور رئیس جمهوری با اشاره به اینکه مازندران نیازمند انسجام درونی برای توسعه و آبادانی است، تصریح کرد: امیدواریم این نشست بتواند زمینه‌ساز رفع عقب ماندگی‌های مازندران با استفاده از همه گرایشات استانی باشد.

وی با بیان اینکه براساس آمارهای غیررسمی بیش از یک میلیون مازندرانی در تهران زندگی می‌کنند، افزود: از این سرمایه‌های ملی می‌توانیم برای اداره مازندران و توسعه استان استفاده کنیم.

صالحی امیری با اشاره به اینکه مازندران کمتر از استان‌های بزرگ کشور نظیر اصفهان، فارس  و تهران نیست، گفت: متاسفانه این استان در ردیف بعد از استان سمنان از لحاظ توسعه قرار دارد.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما