تفاهم نامه همکاری  فی مابین اتاق اصناف مرکز مازندران و بانک ملی ایران با موضوع آغاز و ارتقاء همکاری فی مابین ازجمله خدمات و تسهیلات بانکی از سوی بانک، افتتاح و تمرکز حساب های اتاق اصناف مرکز مازندران نزد بانک ملی به امضا رسید.

عباس رمدانی رئيس اتاق اصناف مركز استان مازندران، صبح دوشنبه در جلسه ای که با حضور رئیس اداره امورشعب بانک ملی استان مازندران در اتاق اصناف مرکز استان مازندران برگزار شد، با بیان اینکه بانک ملی می تواند پشتوانه مالی مناسبی برای اصناف وبازاریان باشد اظهار داشت: تفاهم نامه ای که به امضا رسیده جهت دریافت تسهیلات  و خدمات بانکی به بازاریان ساری بوده است تا مسائل معیشتی ومالی اصناف  درمواجهه بامشکلات درجهت رونق اقتصادی تسریع گردد.
مدیرامورشعب بانک ملی استان مازندران  نیز در این نشست  با اشاره به تاریخچه تاسیس بانک ملی در ایران  اظهار داشت: سرمایه اولیه تشکیل بانک توسط بازاریان آن زمان صورت گرفته است و بانک ملی خود را مدیون بازار میداند.
هبت اله ویسی افزود: این توافقات برآورد کلی در حوزه های مختلف است و این امکان وجود دارد که با استفاده ازقابلیت تجمیع حساب ها را به وجود آورده تا با اینکار، فعالیت های مالی بازار را به نوعی از رکود خارج کنیم. 
شایان ذکر است پس از پیگیریهای اتاق اصناف مرکز استان مازندران و پس از جلسات متعدد مابین کارشناسان بانک ملی واتاق اصناف برای اولین بار در تاریخ اصناف استان مازندران در روز 25 خرداد با حضور رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان در محل اتاق اصناف مرکز استان مازندران تفاهم نامه همکاری فی مابین امضاء شد که باتوجه به حمایت همه جانبه بانک ملی از کسبه و صنوف امید است تحولی شگرف در کسب و کار و بازار ساری روی دهد.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما