تیم‌ ملی والیبال ایران در سومین دیدار در آغاز دور برگشت رقابتهای گروهی لیگ جهانی توانست تیم ملی والیبال آمریکا را با اقتدار شکست دهد.
این دیدار حساس و سنگین در شرایطی برگزار می‌شود که تیم ملی والیبال آمریکایی‌بعد از شش برد متوالی خانگی نخستین بازی خارج از خانه را در تهران تجربه می‌کنند و این احتمال می‌رود ملی‌پوشان کشورمان آغازکننده روند باخت‌های یانکی‌ها باشند.
*گزارش لحظه به لحظه مسابقه:

سرود طنین انداز جمهوری اسلامی ایران با صدای هزاران ایرانی حاضر در سالن در فضایی خاص خوانده شد و از همان ابتدای کار به بازیکنان حریف نشان دادند که کار راحتی در این دیدار ندارند.

این دیدار در مقابل چشمان حداقل 15 هزار تماشاگر برگزار شد و بازی با سوت داور ایتالیایی استارت خورد.

ترکیب تیم ملی ایران را در این دیدار شهرام محمودی٬‌ سعید معروف٬ عادل غلامی٬ مجتبی میرزاجانپور٬ میلاد عبادی‌پور٬ سید محمد موسوی عراقی و مهدی مرندی تشکیل دادند.

بازی با سرویس دیوید اسمیت بازیکن تیم ملی آمریکا آغاز شد و آبشار محمودی در منطقه یک نخستین امتیاز را برای ایران به دست آورد. سرویس پرشی موجی عادل غلامی را متیو اندرسون نتوانست به امتیاز تبدیل کند و ایران 2 امتیازی شد.

سرویس مورفی تروی به تور برخورد کرد و ایران سومین امتیاز خود را به دست آورد. سرویس شهرام محمودی را روسل به امتیاز 2 برای آمریکا با حرکت پایپ تبدیل کرد. در مقابل هم عبادی‌پور با حرکت پایپ خود ایران را 4 امتیازی کرد. سرویس میرزاجانپور به خارج از زمین رفت و میهمان یک امتیاز دیگر به دست آورد. سرویس کریتین سون امتیاز مستقیم را به دست آورد٬ وی بازهم پشت خط سرویس قرار گرفت و بازهم یک امتیاز دیگر به دست آورد و یک امتیاز از ایران پیش افتادند. خروج سرویس بعدی وی از زمین امتیاز برابر 5 برای 2 تیم به همراه داشت.

سرویس پرشی موسوی دریافت خوبی را به همراه نداشت و ایران 6 امتیازی شد. سرویس بعدی وی در یک رفت و برگشت به نفع ایران تمام شد. سرویس پرشی بعدی موسوی رالی طولانی را همراه داشت و بازیکنان 2 تیم برای گرفتن امتیاز تلاش کردند و بازیکنان کشورمان بودند که موفق عمل کردند.

وقت استراحت فنی اول با نتیجه 8 بر 5 رقم خورد.

ملی‌پوشان کشورمان در این دیدار با انگیزه بالا که ازبرد روسیه نشات می‌گیرد تاکنون بازی خوبی را ارائه کردند.

سرویس پرشی موسوی پس از ورود به تور برخورد کرد و آمریکا امتیاز 6 را به دست آورد. کریستین سون روی خط سرویس قرار گرفت و آبشار عبادی‌پور را اندرسون به خوبی دریافت نکرد و ملی‌پوشان کشورمان یک امتیاز دیگر را به دست آوردند. سرویس معروف دریافت خوبی را در پی داشت و معروف توپ مورفی را به خوبی بازگرداند و جاخالی زد و اسپراو درخواست ویدیوچک کرد و مورد قبول قرار نگرفت. سرویس معروف آبشار دیوید اسمیت را به همراه داشت و آمریکایی‌ها 7 امتیازی شدند. سرویس راسل به خارج از زمین رفت و ایران 11 امتیازی شد. سرویس عبادی‌پور دریافت خوبی داشت و اندرسون برای تیمش امتیازآوری کرد. سرویس اسمیت به خارج از زمین رفت و ایران دوازدهمین امتیاز خود را به دست آورد. سرویس غلامی دریافت بد اندرسون را در پی داشت و یک امتیاز دیگر برای ایران ثبت شد و اسپراو مجبور به گرفتن وقت استراحت شد.

سرویس غلامی در یک رفت و برگشت را هولمز به امتیاز 9 برای آمریکا تبدیل کرد. سرویس مورفی را به خوبی شاگردان کواچ به امتیاز 14 تبدیل کردند. سرویس محمودی دریافت خوب را همراه داشت و هولمز یک امتیاز دیگر را به دست آورد کار سرعتی بازیکنان آمریکا برای آن‌ها تا این لحظه به خوبی تبدیل به امتیاز کرد. آبشار میرزاجانپور امتیاز 15 را برای ایران به دست آورد. وی پس از کسب این پوئن سرویس زد که به رالی تبدیل شد و مورفی یک امتیاز دیگر برای آمریکا به دست آورد. سرویس هولمز به خارج از زمین رفت و ایران 16 امتیازی شد.

وقت استراحت فنی دوم این ست 16 بر 11 به نفع ایران رقم خورد.

سرویس موسوی به سختی دریافت شد و در بازگشت روسل موفق به امتیازآوری شد. سرویس سون دریافت خوب مرندی را همراه داشت و معروف امتیاز 18 را به دست آورد. و به سرعت روی خط سرویس قرار گرفت که اسمیت امتیاز 13 را با حرکت پایپ به دست آورد. سرویس روسل به خارج از زمین رفت و اختلاف 5 امتیازی حفظ شد. سرویس عبادی‌پور در یک رفت و برگشت با اسپک محمودی به امتیاز تبدیل شد. اسپراو به گرفتن وقت استراحت اقدام کرد. سرویس عبادی‌پور برگشت داشت و در رالی به وجود آمده آمریکایی‌ها امتیاز 14 را به دست آوردند. سرویس اسمیت دریافت خوب مرندی را همراه داشت و روسل با یک حرکت پایپ برای تیمش امتیازآوری کرد. سرویس دیگر این بازیکن سرعتی به تور برخورد کرد و ایران 20 امتیازی شد. میرزاجانپور با یک ضربه فنی روی دستان 2 بازیکن آمریکایی امتیاز 21 را به دست آورد. سرویس دیگر عادل در برگشت با اسپک موسوی یک امتیازی دیگر را به دست آورد. دفاع ناقص موسوی در برابر ضربه اندرسون آمریکا را 16 امتیازی کرد.

سرویس تروی به تور برخورد کرد و ایران 23 امتیازی شد. سرویس محمودی روی دستان روسل برخورد کرد و در یک برگشت توپ دریافتی محمودی به خارج از زمین رفت. سرویس اندرسون دریافت خوبی را به همراه داشت و در یک رفت و برگشت تروی آبشارش را به امتیاز تبدیل کرد و کواچ تقاضای ویدیو چک کرد که مورد قبول واقع نشد و سرمربی تیم ایران وقت استراحت فنی گرفت. سرویس اندرسون دریافت ناقص ایران را به همراه داشت ولی در برگشت موسوی اندرسون را دفاع کرد و امتیاز 14 برای ایران به دست آمد. فرهاد قائمی برای زدن سرویس وارد زمین شد ولی سرویس وی با تور برخورد کرد. سرویس هولمز به خارج از زمین رفت.

ایران این ست را با نتیجه 25 بر 19 به پایان رساند.


*ست دوم/ ایران نفس آمریکا را گرفت

سرویس غلامی دریافت خوبی را به همراه داشت و در بازگشت آبشار بازیکنان حریف به دست موسوی برخورد کرد و یک امتیاز دیگکربه آمریکا رسید در مقابل تروی هم سرویسش را به تور زد. سرویس اندرسون در بازگشت با آبشار محمودی به امتیاز برابر 3 تبدیل شد سرویس میرزاجانپور به تور برخورد کرد. سرویس هولمز هم به تور برخورد کرد و 2 تیم 4 امتیازی شدند. سرویس موسوی روی دست اندرسون زده شد و آبشار مورفی به امتیاز 5 برای آمریکا تبدیل شد. سرویس کریستین سون دریافت خوب ایران را به همراه داشت و غلامی با آبشا خوب خود یک امتیاز دیگر را به دست آورد. سرویس پرشی موجی معروف با دریافت خوب آمریکایی‌ها همراه شد.
وقت استراحت فنی دوم این ست 8 بر 5 به نفع تیم آمریکا رقم خورد.
تا اینجای کار در این ست دقت بازیکنان تیم ایران در دریافت کم بود و آمریکایی‌ها توانستند به خوبی با زدن سرویس پرشی به خوبی امتیازآوری کنند.
آبشار مورفی تروی با دفاع روی تور بازیکنان ایران همراه شد و ایران 6 امتیازی شد. سرویس عبادی‌پور دریافت شوژی را به همراه داشت ولی بازیکنان ایران امتیاز 7 را به دست آوردند. آبشار محمودی از تک دفاع اندرسون عبور کرد و 2 تیم در امتیاز 8 با یکدیگر برابر شدند. سرویس عبادی‌پور یک رالی طولانی را به همراه داشت و این بار اندرسون به خوبی از منطقه 4 برای تیمش امتیازآوری کرد. سرویس اسمیت به خوبی دریافت شد و عادل غامی در منطقه 3 برای ایران امتیازآوری کرد حرکت پایپ روسل به امتیاز برای آمریکا تبدیل شد. 2 تیم تا این دقایق در این ست پایاپای امتیازآوری کردند. محمودی آبشار خود را به دستان هولمز زد و ایران را 10 امتیازی کرد. سرویس محمودی در برگشت با آبشار میرزاجانپور همراه شد ولی خطای تور وی گرفته شد و آمریکا یازدهمین امتیازش را به دست آورد. سرویس اندرسون اشتباه بازیکنان ایران را در دریافت به همراه داشت و میرزاجانپور از زمین خارج شد و قائمی به جای وی وارد زمین شد.
سرویس اندرسون دریافت خوب قائمی را به همراه داشت و بازیکن تیم آمریکا با آبشار خوب خود برای تیمش امتیازآوری کرد. سرویس دیگر اندرسون در یک رفت و برگشت با آبشار محمودی همراه شد و ایران 11 امتیازی شد. سرویس قائمی به خوبی دریافت شد و جاخالی روسل پشت دفاع ایران به زمین برخورد کرد و آمریکایی‌ها 14 امتیازی شدند. سرویس هولمز به خارج از زمین رفت و ایران امتیاز 12 را به دست آورد. سرویس موسوی به خوبی دریافت شد و قهرمان دروه قبل 15 امتیازی شد. سرویس پرشی سون دریافت خوبی را به همراه داشت و تیم ملی کشورمان سیزدهمین امتیاز را به دست آورد.
وقت استراحت فنی دوم این ست با نتیجه 16 بر 13 به نفع تیم آمریکا ثبت شد.
سرویس عبادی‌پور به صورت پرشی زده شد و محمودی در توپ‌گیری موفق عمل نکرد و آمریکا امتیاز 17 را به دست آورد. سرویس هولمز دریافت قائمی را درپی داشت آبشار وی در بازگشت خوب دفاع نشد و ایران 15 امتیازی شد. سرویس غلامی با پاس کوتاه حریف شد و آبشار هولمز یک امتیاز دیگر را برای تیم میهمان به همراه داشت. سرویس تروس زده شد و ضربه موسوی به خارج از زمین رفت و کواچ وقت استراحت گرفت. سرویس پرشی تیم آمریکا به بیرون از زمین رفت. سرویس محمودی در زمانی زده شد که مهدوی به جای معروف وارد زمین شد. آبشار اندرسون به خوبی توسط موسوی دفاع شد و ایران 17 امتیازی شد و اختلاف امتیاز تیم‌ها به عدد 2 رسید. آبشار اندرسون به خوبی توسط موسوی و مهدوی دفاع شد و اسپراو مجبور به گرفتن وقت استراحت شد.
سویس محمودی دریافت خوب حریف را به همراه داشت و اندرسون موفق به امتیازآوری شد و روی خط سرویس قرار گرفت و عبادی‌پور دریافت خوبی داشت و جاخالی مهدوی ایران را 19 امتیازی کرد. سرویس قائمی توپ‌گیری خوب حریف را به همراه داشت و بازهم حریف یک امتیاز دیگر را به دست آورد. سرویس لی به صورت پرشی موجی زده و عبادی‌پرو آبشار خود را به امتیاز 20 رساند. سرویس موسوی را راسل به خوبی به پوئن 22 تبدیل کرد. سرویس سون به توربرخورد کرد و ایران 21 امتیازی شد. سرویس معروف پرشی موجی زده شد و بازیکنان آمریکا موفق‌تر عمل کردند و کواچ وقت استراحت گرفت تا نکات کلیدی را به شاگردانش گوشزد کند. سرویس راسل به صورت پری زده شد و محمودی در منطقه 4 برای تیم ایران امتیازآوری کرد. سرویس میلاد توپ‌گیری خوب معروف را به همراه داشت و عادل غلامی روی تور آبشار خود را زد و 2 تیم در امتیاز 23 برابر شدند. سرویس عبادی‌پور به تور برخورد کرد. سرویس اسمیت با دریافت خوب همراه شد و آبشار محمودی پوئن 24 را به ایران داد. سرویس غلامی پرشی زده شد و امتیاز 25 برای آمریکا رقم خورد. شوجی سرویس پرشی خود را زد و پاس کوتاه معروف برای موسوی امتیاز برابر 2 تیم را رقم زد. سرویس محمودی دریافت خوب حریف را به همرا داشت و آمریکا 26 امتیازی شد. سرویس اندرسون دریافت عبادی‌پور را در پی داشت و بازیکنان ایران امتیاز برابر را به دست آوردند. سرویس قائمی در یک رفت وبرگشت ایران را 27 امتیازی کرد. در این لحظه کواچ هم به دنبال تهییج تماشاگران است. سرویس قائمی آبشار خوب حریف را در پی داشت و 2 تیم در عدد 27 برابر شدند. سرویس هولمز رالی طولانی را به همراه داشت و آبشار محمودی به امتیاز 28 تبدیل شد ولی اسپراو درخواست ویدیو چک کرد که قبول نشد. سرویس موسوی و امتیاز 29 پس از یک رفت وبرگشت طولانی به دست آمد.
این ست با نتیجه 27 بر 29 به نفع ایران رقم خورد.
*ست سوم/ تعظیم آمریکایی در مقابل اقتدار ایرانی
آمریکایی‌ها به نوعی تا اینجای کار مقابل تیم ایران که با حمایت بیش از 12 هزارتماشاگر کارش را دنبال کرد شوکه شدند و در لحظات حساس نتوانستند به خوبی از تجاربشان استفاده کنند و تسلیم شدند.
روسل هولمز در این ست به جای تروی به میدان آمده و اندرسون در پست قطرپاسور کار را دنبال می‌کند. دیوید لی و تیلور ساندر هم وارد زمین شده است. قرمزپوشان ایران در این ست توسط محمودی اولین امتیاز را به دست آوردند. سرویس غلامی زده شد و آمریکا پوئن نخستش را به دست آورد. اندرسون سرویس خود را به تور زد و ایران 2 امتیازی شد. سرویس محمودی به خارج از زمین رفت. سرویس اندرسون به خوبی دریافت شد و در یک رفت و برگشت دفاع خوب موسوی ایران را 3 امتیازی کرد. سرویس قائمی به خوبی زده شد و اندرسون از پشت خط یک سوم برای تیمش امتیازآوری کرد. سرویس روسل دریافت خوب قائمی را در پی داشت و رالی طولانی را به دست آورد و در نهایت روسل در منطقه 4 امتیاز برتری را به دست آورد. سرویس کریستین سون به تور زده شد و ایران امتیاز 5 را به دست آورد. سرویس معروف با حرکت پایپ ساندر همراه شد و 2 تیم برابر 5 شدند. بازهم رقابا پایاپای کار را دنبال می‌کنند. خطای کریستین سون امتیاز 6 برای ایران را به همراه داشت و اسپراو درخواست ویدیو چک کرد و اعتراض معروف را در پی داشت و سرداور به کاپیتان تیم ایران تذکر داد.
سرویس عبادی‌پور به خوبی زده شد و حرکت پایپ آمریکایی‌ها جواب داد و یک امتیاز دیگر در اندوخته میهمان ثبت شد. آبشار محمودی ایران را به امتیاز 7 رساند. سرویس غلامی در بازگشت دفاع 2 نفره ایران را مقابل تیلور ساندر همراه داشت و ایران 8 امتیازی شد.
وقت استراحت فنی اول این ست 8 بر 6 به نفع ایران ثبت شد.
سرویس غلامی پرشی موجی زده شد و در بازگشت ابشار محمودی پس از برخورد به دست مدافعان آمریکا به بیرون رفت و ایران نهمین امتیاز خود را به دست آورد. سرویس دیگر غلامی رالی طولانی را در پی داشت و نهایت ساندر برای تیمش امتیازآوری کرد. سرویس اندرسون به تور برخورد کرد و ایران یک امتیاز دیگر به دست آورد. حرکت پایپ بازیکن آمریکا یک امتیاز را برای آن‌ها به دست آورد. سرویس ساندر به خارج از زمین رفت و ایران 11 امتیازی شد. سرویس قائمی به خوب زده شد و در یک رفت و برگشت آبشار بازیکنان آمریکایی به خارج از زمین رفت و تلاش محمودی برای گرفتن توپ بی‌ثمر بود. سرویس بازیکنان تیم آمریکا با پاس کوتاه معروف همراه شد و موسوی دوازدهمین امتیاز را برای ایران به دست آورد. سرویس سید پرشی زده شد و به تور برخورد کرد.کریستین سون سرویس خود را در شرایطی زد که تماشاکران سروصدای زیادی را در سالن ایجاد کردند و توپ وی به خارج رفت. سرویس معروف پرشی زده شد و دفاع خوب غلامی مقابل اندرسون ایران را 14 امتیازی کرد و اسپراو درخواست وقت استراحت کرد. سرویس معروف در رفت و برگشت آبشار محمودی را همراه داشت و محمودی ایران را 15 امتیازی کرد. آبشار آرام و فنی غلامی ایران را به عدد 16 رساند.
وقت استراحت فنی دوم این ست 10 بر 16 به نفع ایران رقم خورد.
سرویس معروف رالی طولانی را در پی داشت و آبشار شوجی بدون برخورد با دستان بازیکنان ایران به خارج از زمین رفت و اسپراو درخواست وقت استراحت کرد. سرویس دیگر کاپیتان حرکت پایپ و امتیاز تیلور ساندر را همراه داشت. سرویس روسل دریافت خوب بازیکنان ایران را در پی داشت و میلاد ایران را به عدد 18 رساند.
ضربه دیوید لی به امتیاز تبدیل شد و کواچ درخواست ویدیو چک کرد که موافقت نشد. امتیاز 19 برای ایران به دست آمد. سرویس اندرسون به خوب زده شد و دریافت عبادی‌پور ایران را 20 امتیازی کرد. سرویس محمودی در یک رالی طولانی با آبشار ساندر به امتیاز برای آمریکا تبدیل شد. سرویس ساندر به خوبی زده شد و شهرام با آبشار خود ایران را به امتیاز 21 رساند. سرویس قائمی به خارج از زمین رفت و حریف 16 امتیازی شد. کواچ وقتی آمریکا امتیاز 17 را به دست آورد دریافت کرد وقت استراحت گرفت. ابشار محمودی به خارج از زمین رفت و آمریکایی‌ها امتیاز 18 را به دست آوردند. در جنگ روی تور معروف برنده زمین است و ایران به امتیاز 22 رسید. حسن صنوبری وارد زمین شد و روی خطسرویس قرار گرفت و به دست ساندر توپش را زد و چون قبل از سوت داور سرویس را زد داور رای به جا داد و دریافت روسل با حکت پایپ حریف همراه شد و آمریکا امتیاز 19 را به دست آوردند. سرویس کربیستین سون به خارج رفت و ایران 23 امتیازی شد. سرویس معروف دریافت خوب ساندر را همراه داشت و یانکی‌ها امتیاز 20 را گرفتند. سرویس روسل را مرندی به خوبی دریافت کرد و محمودی ایران24 امتیازی کرد. سرویس عبادی‌پور ایران را 25 امتیازی کرد.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما