مازنا، پایگاه خبری مازندران راه اندازی شد.

ن والقلم ما یسطرون

با تاییدات آفریدگار یکتا، ودیعه گذار تعالی و اندیشه در وجود انسانها و در راستای اطلاع رسانی در چارچوب قوانین و مقررات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مازنا بعنوان رسانه ای مستقل در فضای مجازی راه اندازی شد.  

 

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما