مدیر عامل سازمان همياري شهرداريهاي استان مازندران، سرپرست امور گردشگری و پارکهای اين سازمان را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان مازندران، مهندس رجب ملايي رئيسي مشاور استاندار و مدیر عامل سازمان همياري شهرداريهاي استان مازندران طی حکمی محمد حسین شکیبافر مدیر پشتیبانی شهرداری های اين سازمان را با حفظ سمت بعنوان سرپرست امور گردشگری و پارکهای سازمان مذكور منصوب کرد.

در حکم شکیبافر آمده است: با توجه به تعهد و تجربه و سوابق شما به موجب این حکم با حفظ سمت، سرپرستی امور گردشگری و پارکهای این سازمان به شما محول می گردد.

امید است با بهره مندی از تجارب گذشته و همکاری سایر مدیران و کارکنان سازمان در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

شكيبافر داراي مدرك كارشناسي ارشد مديريت اجرايي است و در حال حاضر مدير پشتيباني شهرداريهاي سازمان همياري استان مازندران مي باشد.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما