اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی تولیدی مسکن کارکنان سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران انتخاب شدند.

به گزارش مازنا، اعضای شرکت تعاونی تولیدی مسکن کارکنان سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران در جلسه مجمع عمومی این شرکت، اعضای سومین دوره هیئت مدیره و بازرس شرکت را انتخاب کردند.

بر اساس این گزارش آقایان ابراهیم قویدوست، محمّد حسین شکیبافر، فرامند امامی، سید هاشم رضوی و علی اکبر فرهادی به مدت دو سال به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت و آقای مصطفی گلباشی به مدت یکسال بعنوان بازرس اصلی شرکت با کسب اکثریت آراء انتخاب شدند.

شرکت تعاونی تولیدی مسکن کارکنان سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران در سال 1389 با 55 عضو تشکیل و ثبت گردید.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما