شنا، شیرجه و واترپلوی در مازندران دارای پتانسیل بالای می باشد که متاسفانه با توجه به وجود این ظرفیتها به آن پرداخته نشده است.

تا به حال مدیریت در هیات شنا و شیرجه و واترپلو مازندران ثبات نداشته است و نتوانسته است مطالبات بحق این جامعه بزرگ و محترم در استان فراهم شود.

 

شنای مازندران نیاز به ساماندهی منسجم دارد که تا بحال با مدیریت های مختلف صورت نگرفته است. بی برنامه گی ها و عدم تحرک در رشته های ورزشی شنا ، شیرجه و واترپلو استان مشهود می باشد.

محمد حسین شکیبافر کارشناس ارشد مدیریت اجرایی با برنامه و با هدف رفع موانع و مشکلات رشته های ورزشی پای به این عرصه گذاشته است و بعنوان کاندیدای هیات شنای مازندران ثبت نام کرده است .

کاندیدای هیات شنای مازندران که مورد وثوق جامعه شنا می باشد با دستی پر و اهداف بزرگ پای به عرصه انتخابات هیات گذاشته است.

شکیبافر بعنوان مدیر پشتیبانی شهرداری های مازندران ارتباط بسیار خوب و مستمری با شهرداران استان دارد و می تواند از این فرصت برای توسعه شنا، شیرجه و واترپلو مازندران در شهرستانهای مازندران بهره برد.

شکیبافر  با بازرگانان استان ارتباط تنگاتنگی دارد و خواهد توانست در جهت جذب اسپانسر و تزریق منابع مالی به بدنه هیات شنا، شیرجه و واترپلوی مازندران موثر باشد.

بدون شک حضور محمد حسین شکیبافر با برنامه  دارای تحصیلات علمی آکادمی و مرتبط با صاحبان صنایع  می تواند زمینه ساز ترقی و توسعه رشته های ورزشی این هیات شود.

سابقه درخشان شکیبافر در  عرصه مدیریت ورزشی و حضور در هیات های مختلف ورزشی و آشنایی با آسیب ها و تهدیدهای رشته های ورزشی در استان می تواند سبب تحول در شنای مازندران بعنوان  یک مدیر کاربلد و حرفه ای  شود.

اعضای مجمع هیات شنا، شیرجه و واترپلو مازندران با انتخاب شکیبافر گام های ترقی در این هیات ورزشی را محکم و استوار خواهند کرد.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما