مهندس قرباني مديركل فناوري اطلاعات استانداري در جلسة كارگروه توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازي اداري استانداري مازندران گفت : نظارت جدي بر توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازي اداري در شهرداريها در دستور كار قرار گرفت.

وي گفت : شهرداريها داراي خدمات بسيار به مردم ميباشند كه اگر بدنبال تحول اداري، دسترسي راحت مردم به خدمات ، سرعت در دريافت آن، بالا بردن كيفيت و همچنين جلوگيري از هر گونه فساد هستيم لازم است دولت الكترونيك و هوشمندسازي اداري در شهرداريها توسعه يابد.
دبير كارگروه توسعه دولت الكترونيك و هوشمند سازي اداري  استانداري اظهار داشت : دولت الكترونيك بمنظور جلوگيري از فساد مالي و دقت و صحت امور مورد تأكيد نظام و دولت مي باشد . در استان مازندران نيز در اين خصوص در دستگاه هاي اجرايي اقدامات خوبي صورت پذيرفته است كه خود را در ارزيابي عملكرد دستگاهها براساس شاخص هاي مرتبط نشان داده است و اين امر در ارتباط با شهرداريهاي استان نيز مي بايست اجرايي گردد .
همچنين وي خاطر نشان نمود نظارت جدي تر و وي‍ژه بر پروژه هاي IT  شهرداريهاي استان از اهم دستور كار اين كارگروه مي باشد و در حال تدوين ساز و كار آن هستيم.
مديركل فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت استانداري بيان كرد: اين كارگروه با تشكيل كميته تخصصي در پي نظارت بيشتر، سياستگذاري جامع و هدايت در راستاي توسعه دولت الكترونيك و هوشمندسازي اداري در شهرداريهاي استان مي باشد.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما