سید مجید محمدیان به عنوان عضو جدید هیات رئیسه هیات ورزشهای همگانی استان مازندران منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی هیات ورزشهای همگانی استان مازندران؛ طی حکمی از سوی سید رمضان شجاعی ریاست هیات ورزشهای همگانی استان مازندران ،سید مجید محمدیان به عنوان عضو جدید هیات رئیسه هیات ورزشهای همگانی استان مازندران منصوب شد.

متن این حکم به شرح ذیل می باشد:

جناب آقای     سید مجید محمدیان
سلام علیکم،
با توجه به شناختی که از مراتب تعهد و توانمندیها  در جنابعالی  حاصل است به موجب این حکم به عنوان (( عضو هیات رئیسه  هیأت ورزشهای همگانی استان مازندران)) منصوب  می شوید، امید است که با عنایت حضرت حق و تدابیر  شایسته ای که اتخاذ می نمائید در جهت تقویت و توسعه ورزشهای همگانی  استان و جامه عمل پوشاندن به منویات مقام معظم رهبری در امور محوله سرافزار و موفق به توفیقات الهی باشید.

سید رمضان شجاعی - ریاست  هیأت ورزشهای همگانی استان مازندران


اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما