وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی سرپرست جدید دانشگاه مازندران را منصوب کرد.

محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی سیدخلاق میرنیا را به سمت سرپرست دانشگاه مازندران منصوب کرد.

سرپرسیت جدید دانشگاه مازندران مدرک کارشناسی خاکشناسی و حاصلخیزی خاک از دانشگاه تبریز دارد و مدرک کارشناسی ارشد خود را هم در رشته خاکشناسی، گرایش حفاظت آب و خاک از دانشگاه تربیت مدرس گرفته است.

میرنیا در رشته خاکشناسی با گرایش حفاظت آب و خاک(با تاکید بر حرکت املاح در خاک)از دانشگاه تربیت مدرس دکترا دارد.

وی پیش تر نهمین رییس دانشگاه مازندران از مردادماه 1377 تا شهریورماه 1384 بوده است.

مراسم معارفه سرپرست جدید دانشگاه مازندران روز دوشنبه در بابلسر برگزار می‌شود.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما