با برگزاری جلسه فوق العاده شورای سازمان همياري شهرداريهاي استان مازندران، جواد واحدی عضو هیات مدیره و مدیر عامل سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران شد.

به گزارش مازنا متن حکم استاندار به شرح ذیل می باشد:

جناب آقای جواد واحدی

سلام علیکم

به استناد ماده 16 اساسنامه سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران و مصوبه مورخ 1394/08/30 شورای سازمان به موجب این حکم به سمت مدیر عامل سازمان و عضو هیات مدیره تعیین و منصوب می شوید.

امید است با بهره گیری از دانش و تجارب گرانقدری که از گذشته تحصیل نموده اید و ملحوظ داشتن تصمیمات هیات مدیره در همراهی سازمان همیاری شهرداری های استان برای تحقق سازمانی دانایی محور، توام با نوآوری و تلاش موثر برای شکوفایی هر چه بیشتر استعدادها و توانمندیهای سازمان می باشد از خداوند متعال خواهانم.

ربيع فلاح جلودار

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما