احمد حسین زادگان فرماندار مرکزاستان گفت : سند راهبردی توسعه شهرستان ساری در چشم اندازبیست ساله و برنامه عملیاتی 5 ساله طی دوماه آینده تدوین و تنظیم میگردد .

به گزارش مازنا به نقل از روابط عمومی فرمانداری ساری ،احمد حسین زادگان  فرماندار شهرستان ساری در دیدار شخصیت های  فرهنگی ،اجتماعی  وسیاسی  از برنامه ریزی و تدوین سند جامع راهبردی شهرستان خبر دادو گفت: سند راهبردی توسعه ،حرکتی به سوی توسعه و رشد پایدار باعنوان برنامه ریزی جامع است .

نماینده دولت در شهرستانساری تصریح نمود : توسعه جامع قبل از هرچیز نیازمند درک  متقابل و مشارکت عمومی در شناخت مفاهیم و پذیرش روند توسعه جامعه است .

حسین زادگان  رهایی از توسعه نیافتگی را امری آرمانی و عدالت گسترانه در راستای احقاق حق عموم دانست و ابراز داشت :در این امر نباید سلیقه ایی و مقطعی عمل کرد ، دستیابی به توسعه در گرو تفکر نظامند و برنامه ریزی بلند مدت است .

فرماندار مرکز استان افزود : عوارض توسعه نیافتگی اثرات نامطلوبی به بعد اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ... داشته ورهایی ازآن هدفی مشروع و طبیعی است .

این مسئول بی ثباتی و بی مسئولیتی  ،عقب ماندگی اقتصادی  وفرهنگی،فقر و معضلات اجتماعی  را ازپدیده های ملموس و فاجعه آور مطرح نمود و اظهار داشت : برای راهیابی به یک مسیر روشن  باید ابتدا عوامل عدم توسعه شناسایی و در مقایسه با شرایط جامعه پیشرفته ،مسیر توسعه را مشخص نمود .

حسین زادگان گفت : پیمودن مسیر توسعه اقدامی نیست که درا نحصار یک فرد یا یک نهاد ،گروهی یا حزب و جناحی  خاص باشد ،بلکه توسعه در مشارکت همه گروه ها وآحاد مردم به ثمر میرسد .

مسئول ارشد شهرستان ساری افزود : اگر مشارکت اتفاق نیفتد و مردم مفهوم توسعه را درک نکنند ،هیچ حکومت و دولتی هرچند مقتدر و هراندازه صالح قادر نخواهد بودتوسعه و پیشرفت را بر ملت خود تحمیل کند .

فرماندار مرکزاستان با تاکید براینکه عدم تناسب و توازن گام ها در توسعه  ،نقص در پیشرفت خواهد بود ،خاطرنشان نمود : در مسیر توسعه باید همه عوامل "اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،...."در کنار هم به موازات و همسو حرکت نمایند.

حسین زادگان هم چنین یادآور شد : در کنار رشد فرهنگی و آموزشی ،تشکیلات سیاسی و نهاد های اجتماعی هم باید رشد کنند یا در کنار رشد کشاورزی باید صنایع همتراز و مرتبط ایجاد گردد .در اینصورت توسعه تفکروتوسعه تحول و حرکت را همزمان خواهیم داشت .

وی خواستار رشد تشکلات و نهادهای مختلف در تمامی حوزه ها شد و گفت:در طی یک پروسه زمانی مشخص ،این نهاد ها و تشکلات مردمی ،باید تا چند برابرتعداد فعلی افزایش یابند .

مسئول ارشد شهرستان ساری با  اشاره به اینکه انتقاد زایده تحولاتی است ،ابرازداشت : باید ریشه انتقاد را دریابیم  اگر دلیل و ریشه انتقادات تفکر است ،قطعا سازنده خواهد بود .درغیر اینصورت فریادها مثمر ثمر نخواهد بود .

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما