دكتر ربيع فلاح استاندار مازندران در جلسه بررسي طرح آمايش مازندران گفت : با اجراي سند آمايش شاهد پويايي اجتماعي و اقتصادي در مازندران خواهيم بود .

وي ادامه داد : سند آمايش كه بر اساس قانون اساسي و برنامه هاي توسعه و اسناد فرادستي و برنامه چشم انداز افق 1404 و نظريه پايه استان تهيه شده مي تواند به عنوان يك سند راهبردي در تصميم گيري ها و تصميم سازي ها مورد توجه قرار گيرد .
مقام عالي دولت در استان تصريح نمود : توازن و تعادل منطقه اي يكي از نتايج اجراي دقيق اين سند خواهد بود.
وي تاكيد نمود : در سند آمايش مازندران 450 اقدام مهم منطقه اي و فرامنطقه اي مورد توجه قرار گرفته است و با پيگيري سازمان مديريت و برنامه ريزي هر چه سريعتر مراحل تصويب آن دنبال شود.
استاندار مازندران برگزاري نشستهاي توجيهي براي مديران و مسئولان براي آشنايي با ابعاد سند آمايش را ضروري خواند و اظهار داشت : هدف گذاري فعاليتها بايد بر اساس اهداف سند آمايش باشد.
وي در پايان تاكيد كرد : سند آمايش زمينه ساز توسعه پايدار مازندران خواهد بود و استان را در ابعاد مختلف اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، زيست محيطي و كالبدي به جايگاه واقعي و حقيقي خود خواهد رساند.
قابل ذكر است در جلسه بررسي طرح آمايش مازندران با حضور استاندار مازندران و جمعي از مديران و مسئولان استان و مشاور طرح ابعاد مختلف طرح آمايش مورد بررسي قرار گرفت و دكتر پارسا رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و معاونين استاندار مازندران به بيان ديدگاهها و نظرات خود پرداختند.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما