مدير عامل سازمان همياري شهرداريهاي استان مازندران، مدير پشتيباني شهرداريهاي اين سازمان را منصوب كرد.

به گزارش مازنا، دكتر جواد واحدي مدير عامل و عضو هيات مديره سازمان همياري شهرداريهاي استان مازندران، طي حكمي محمد حسين شكيبافر را به عنوان مدير پشتيباني شهرداريهاي اين سازمان منصوب كرد.

 

شكيبافر كارشناس ارشد مديريت اجرايي و عضو انجمن مديريت ايران است.

وي پيش از اين سرپرست روابط عمومي، سرپرست اقتصادي و طرح ها، مدير پشتيباني شهرداريها، سرپرست امور گردشگري و پارك ها و مشاور فرهنگي مدير عامل سازمان همياري شهرداريهاي استان مازندران بوده است.

شكيبافر از سال 1385 تاكنون عضو انجمن روابط عمومي ايران بوده و همچنين 8 سال مديريت روابط عمومي سازمان همياري شهرداريهاي استان مازندران و 4 سال مديريت روابط عمومي موسسه بازيافت استان مازندران را در كارنامه خود دارد.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما