جلسه كارگروه توسعه صادرات استان، به منظور انجام هماهنگي هاي لازم براي صادرات محصولات مختلف از جمله مركبات و كيوي به رياست استاندار مازندارن برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي استانداري، ربيع فلاح جلودار، در اين جلسه با اشاره به اين كه در 5 ماهه نخست امسال 485 هزار تن انواع كالا به ميزان 165 ميليون دلار از مازندران به بازارهاي هدف صادر شده است، بيان داشت: گر چه در برخي محصولات شاهد افزايش صادرات بوده ايم، ليكن بايد به منظور تحقق اهداف بلند صادراتي استان همه بيش از پيش تلاش نماييم.

استاندار با اشاره به پتانسيل 500 هزار تني صادرات محصول مركبات و كيوي مازندران در سال جاري، بر هدف گذاري حداكثري صادرات اين محصول تاكيد كرد و ياد آور شد: فرصت باقي مانده تا زمان صادرات مركبات امسال اندك و مسئوليت دستگاه هاي مسئول بسيار سنگين است و لذا هيچ اقدام و عملي در اين راستا نبايد فروگذار شود.

مقام عالي دولت در مازندران، با اعلام اين كه در روز آتي با وزير ارتباطات و رييس كميسيون مشترك ايران و روسيه به منظور پيگيري و رفع موانع پيش روي صادرات ملاقات خواهم نمود، خاطر نشان كرد: برنامه صادراتي استان با همكاري صنعت و معدن، اتاق بازرگاني و جهاد كشاورزي با محوريت اتاق تدوين و در اين ارتباط تيمي تشكيل و طرح اوليه را ظرف يك هفته نهايي نمايد.

استاندار، تاكيد كرد: يك پروژه 50 هزار تني صادرات كالا در گام نخست و يك پروژه 100 هزار تني در گام بعدي در اين راستا با همه مسايل مرتبط با آن ارايه شود و پيگيري ها و هماهنگي هاي لازم نيز پيش بيني و با جديت دنبال گردد.

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما