با صدور حكمي از سوي استاندار مازندران ابوذر قرباني به عنوان رئيس مركز برنامه ريزي، نوسازي و توسعه فناوري اطلاعات استانداري مازندران منصوب شد .

در اين  حكم آمده است : بنا به پيشنهاد معاون محترم هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري به موجب اين ابلاغ جنابعالي به عنوان رئيس مركز برنامه ريزي، نوسازي و توسعه فناوري اطلاعات استانداري مازندران پست سازماني 185 – 27 منصوب مي شويد .
در بخشي ديگر از اين حكم آمده است : اميد است با اتكال به خداوند متعال و بهره گيري از تجارب علمي و عملي خويش و استفاده از پتانسيل هاي بالفعل و بالقوه نهفته در حوزه مسئوليت جديد در ايفاي وظايف محوله موفق و مؤيد و منصور باشيد

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما