از آنجاييكه يكي از وظايف شهرداري ها جمع آوري حيوانات مزاحم و ولگرد در سطح شهرها مي باشد لذا بر اساس  برنامه كميته اتلاف شهرستان رامسر،ماموران شهرداري كتالم و سادات شهر نيز اقدام به جمع آوري و معدوم نمودن حيوانات  مزاحم و ولگرد مي نمودند  كه در شب حادثه 10 مهرماه سالجاري حدود ساعت 11 شب يكي از ماموران شهرداري كتالم و ساداتشهر (م-ش) در برخورد با سگ مزاحم و  ولگرد با اسلحه شكاري ،تيري شليك نمود كه متاسفانه اين تير به قلب يك شهروند كتالمي به نام فاطمه جمالي مركيه 35 ساله اصابت نمودكه نامبرده پس از انتقال به بيمارستان  احمد ن‍ژادكتالم به علت شدت جراحات وارده جان به جان آفرين تسليم كرد.

يك مقام مسئول در شهرداري كتالم و ساداتشهردر گفتگو با خبرنگار ما گفت:ضارب مجوزهاي قانوني را در ايفاي ماموريت خويش  از نهادهاي ذيربط اخذ نموده بود.

وي بيان داشت:ضارب به عنوان ميرشكار شهرداري بوده و در شب حادثه نيز در راستاي ايفاي وظايف محوله كميته اتلاف شهرستان اقدام نموده است.

ابراهيم جمالي مركيه پدر مقتول كه خود از نيروهاي شهرداري كتالم و ساداتشهر مي باشد، نيز در اين خصوص گفت:شب حادثه تا ساعت 10/30در ماموريت كاري بودم كه دقايقي پس از حادثه متوجه اين رويداد تلخ شدم.

وي در خصوص پيگيري هاي قضايي اين حادثه بيان داشت: شكايت  رسيدگي به  اين پرونده را به مقام محترم قضايي شهرستان تقديم وانتظار رسيدگي عادلانه داريم   وهمچنين  تابع قانون بوده و به راي قانوني تن مي دهيم .

درراستاي اطلاع رساني درست از اين حادثه به دادستاني شهرستان رامسر مراجعه و پيگير مراحل قانوني اين حادثه شديم  كه سيف الله مهرابي دادستان دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان رامسردر خصوص اين حادثه گفت:ضارب براي از بين بردن حيوانا ت مزاحم و خطرناك اقدام به تير اندازي نموده است.

وي افزود:ضارب كه ازكاركنان شهرداري كتالم و ساداتشهر مي باشد تا اين لحظه سهوا تير شليك نمود كه به خانمي كه كنار پنجره منزل خود ايستاده بود اصابت مي نمايد.

وي بيان داشت:پس از وقوع حادثه مقتول به بيمارستان شهر انتقال داده مي شود كه متاسفانه معالجه موثر واقع نشد و منجر به فوت نامبرده شد..

وي در پايان گفت:تحقيقات در خصوص اينكه حادثه عمدي يا غير عمدي بوده ادامه دارد و ضارب هم اينك در بازداشت مي باشد.

لازم به ياد آوري است كه فاطمه جمالي مركيه(مقتول)داراي همسر ويك پسر مي باشد كه  در مقطع سوم متوسطه مشغول به تحصيل مي باشد.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما